Tất cả văn bản quy phạm pháp luật

Có 206 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
64/HD-TLĐ

số 64/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 30/09/2022

Người ký :

Trích yếu : Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

30/09/2022

số 64/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 30/09/2022

Người ký :

Trích yếu : Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028     
5051/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ

Ngày ban hành : 04/08/2022

Người ký :

Trích yếu : ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam

04/08/2022

Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ

Ngày ban hành : 04/08/2022

Người ký :

Trích yếu : ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam

ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam     
34/HD-LĐLĐ

Quyết định số 34/HD-LĐLĐ

Ngày ban hành : 29/06/2022

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh TT-Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028

29/06/2022

Quyết định số 34/HD-LĐLĐ

Ngày ban hành : 29/06/2022

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh TT-Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028

Hướng dẫn nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh TT-Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028     
56/HD-TLĐ

Quyết định số 56/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 28/04/2022

Người ký :

Trích yếu : một số nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, giai đoạn 2023-2028

28/04/2022

Quyết định số 56/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 28/04/2022

Người ký :

Trích yếu : một số nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, giai đoạn 2023-2028

một số nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, giai đoạn 2023-2028     
25-CT/TU

Chỉ thị số 25-CT/TU

Ngày ban hành : 08/04/2022

Người ký :

Trích yếu :  lãnh đạo đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028 của Tỉnh ủy

08/04/2022

Chỉ thị số 25-CT/TU

Ngày ban hành : 08/04/2022

Người ký :

Trích yếu :  lãnh đạo đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028 của Tỉnh ủy

 lãnh đạo đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028 của Tỉnh ủy     
179/KH-TLĐ

Chỉ thị số 179/KH-TLĐ

Ngày ban hành : 03/03/2022

Người ký :

Trích yếu : tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiếp tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028

03/03/2022

Chỉ thị số 179/KH-TLĐ

Ngày ban hành : 03/03/2022

Người ký :

Trích yếu : tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiếp tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028

tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiếp tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028     
4292/QĐ-TLĐ

Quyết định số 4292/QĐ-TLĐ

Ngày ban hành : 02/03/2022

Người ký :

Trích yếu : Quyết định V/v dừng thực hiện Quyết định 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 về chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 của Tổng Liên đoàn

02/03/2022

Quyết định số 4292/QĐ-TLĐ

Ngày ban hành : 02/03/2022

Người ký :

Trích yếu : Quyết định V/v dừng thực hiện Quyết định 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 về chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 của Tổng Liên đoàn

Quyết định V/v dừng thực hiện Quyết định 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 về chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 của Tổng Liên đoàn     
13-CT/TW

Chỉ thị số 13-CT/TW

Ngày ban hành : 17/01/2022

Người ký :

Trích yếu : Lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028  

17/01/2022

Chỉ thị số 13-CT/TW

Ngày ban hành : 17/01/2022

Người ký :

Trích yếu : Lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028  

Lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028       
489/TB-TLĐ

Thông báo số 489/TB-TLĐ

Ngày ban hành : 15/12/2021

Người ký :

Trích yếu : dừng thực hiện một số chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

15/12/2021

Thông báo số 489/TB-TLĐ

Ngày ban hành : 15/12/2021

Người ký :

Trích yếu : dừng thực hiện một số chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

dừng thực hiện một số chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19     
24-KH-TU

Thông báo số 24-KH-TU

Ngày ban hành : 15/11/2021

Người ký :

Trích yếu : Thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/06/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

15/11/2021

Thông báo số 24-KH-TU

Ngày ban hành : 15/11/2021

Người ký :

Trích yếu : Thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/06/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

Thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/06/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới     
38/HD-TLĐ

Thông báo số 38/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 28/10/2021

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn V/v quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn của Tổng Liên đoàn

28/10/2021

Thông báo số 38/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 28/10/2021

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn V/v quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn của Tổng Liên đoàn

Hướng dẫn V/v quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn của Tổng Liên đoàn     
116/NQ-CP

Nghị quyết số 116/NQ-CP

Ngày ban hành : 24/09/2021

Người ký :

Trích yếu : Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

24/09/2021

Nghị quyết số 116/NQ-CP

Ngày ban hành : 24/09/2021

Người ký :

Trích yếu : Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp     
68/NQ-CP

Nghị quyết số 68/NQ-CP

Ngày ban hành : 01/07/2021

Người ký :

Trích yếu : về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

01/07/2021

Nghị quyết số 68/NQ-CP

Ngày ban hành : 01/07/2021

Người ký :

Trích yếu : về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19     
16/2021/CT-TTg

Chỉ thị số 16/2021/CT-TTg

Ngày ban hành : 14/06/2021

Người ký :

Trích yếu : về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động 

14/06/2021

Chỉ thị số 16/2021/CT-TTg

Ngày ban hành : 14/06/2021

Người ký :

Trích yếu : về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động 

về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động      
02-NQ/TW

Nghị quyết số 02-NQ/TW

Ngày ban hành : 12/06/2021

Người ký :

Trích yếu : đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

12/06/2021

Nghị quyết số 02-NQ/TW

Ngày ban hành : 12/06/2021

Người ký :

Trích yếu : đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới     
04/2021/NĐ-CP

Nghị định số 04/2021/NĐ-CP

Ngày ban hành : 22/01/2021

Người ký :

Trích yếu : Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục

22/01/2021

Nghị định số 04/2021/NĐ-CP

Ngày ban hành : 22/01/2021

Người ký :

Trích yếu : Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục     
145/2020/NĐ-CP

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 05/01/2021

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

05/01/2021

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 05/01/2021

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động     
135/2020/NĐ-CP

Nghị định số 135/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 18/11/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định về tuổi nghỉ hưu

18/11/2020

Nghị định số 135/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 18/11/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định về tuổi nghỉ hưu

quy định về tuổi nghỉ hưu     
10/2020/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 12/11/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con

12/11/2020

Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 12/11/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con     
112/2020/NĐ-CP

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 18/09/2020

Người ký :

Trích yếu : về xứ lý kỷ luật CBCCVC

18/09/2020

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 18/09/2020

Người ký :

Trích yếu : về xứ lý kỷ luật CBCCVC

về xứ lý kỷ luật CBCCVC     
105/2020/NĐ-CP

Nghị định số 105/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 08/09/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định về chính sách phát triển giáo dục mầm non

08/09/2020

Nghị định số 105/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 08/09/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định về chính sách phát triển giáo dục mầm non

quy định về chính sách phát triển giáo dục mầm non     
104/2020/NĐ-CP

Nghị định số 104/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 04/09/2020

Người ký :

Trích yếu :  sửa đổi, bổ sung 1 số điều của NĐ số 53/2015//NĐ-CP quy định về việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với CBCC

04/09/2020

Nghị định số 104/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 04/09/2020

Người ký :

Trích yếu :  sửa đổi, bổ sung 1 số điều của NĐ số 53/2015//NĐ-CP quy định về việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với CBCC

 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của NĐ số 53/2015//NĐ-CP quy định về việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với CBCC     
90/2020/NĐ-CP

Nghị định số 90/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 13/08/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng CBCC,VC

13/08/2020

Nghị định số 90/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 13/08/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng CBCC,VC

quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng CBCC,VC     
88/2020/NĐ-CP

Nghị định số 88/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 28/07/2020

Người ký :

Trích yếu : hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

28/07/2020

Nghị định số 88/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 28/07/2020

Người ký :

Trích yếu : hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc     
87/2020/NĐ-CP

Nghị định số 87/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 28/07/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

28/07/2020

Nghị định số 87/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 28/07/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến     
03/2020/TT-BNV

Thông tư số 03/2020/TT-BNV

Ngày ban hành : 21/07/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là CBCCVC

21/07/2020

Thông tư số 03/2020/TT-BNV

Ngày ban hành : 21/07/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là CBCCVC

quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là CBCCVC     
84/2020/NĐ-CP

Nghị định số 84/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 14/07/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết 1 số điều của Luật giáo dục

14/07/2020

Nghị định số 84/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 14/07/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết 1 số điều của Luật giáo dục

quy định chi tiết 1 số điều của Luật giáo dục     
62/2020/NĐ-CP

Nghị định số 62/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 01/06/2020

Người ký :

Trích yếu :  về vị trí việc làm và biên chế công chức

01/06/2020

Nghị định số 62/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 01/06/2020

Người ký :

Trích yếu :  về vị trí việc làm và biên chế công chức

 về vị trí việc làm và biên chế công chức     
61/2020/NĐ-CP

Nghị định số 61/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 29/05/2020

Người ký :

Trích yếu : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

29/05/2020

Nghị định số 61/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 29/05/2020

Người ký :

Trích yếu : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp     
15/2020/QĐ-TTg

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg

Ngày ban hành : 24/04/2020

Người ký :

Trích yếu : về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho ngườ dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

24/04/2020

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg

Ngày ban hành : 24/04/2020

Người ký :

Trích yếu : về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho ngườ dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho ngườ dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19     
Trang 1/7