Bộ Tài chính

Có 2 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
49/2019/TT-BTC

Thông tư số 49/2019/TT-BTC

Ngày ban hành : 08/08/2019

Người ký :

Trích yếu :

08/08/2019

Thông tư số 49/2019/TT-BTC

Ngày ban hành : 08/08/2019

Người ký :

Trích yếu :

    
132/2018/TT-BTC

Thông tư số 132/2018/TT-BTC

Ngày ban hành : 28/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

28/12/2018

Thông tư số 132/2018/TT-BTC

Ngày ban hành : 28/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ