Bộ Y tế

Có 3 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1608/BYT-KH-TC

số 1608/BYT-KH-TC

Ngày ban hành : 27/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT khi người bệnh sử dụng dịch vụ theo yêu cầu

27/03/2019

số 1608/BYT-KH-TC

Ngày ban hành : 27/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT khi người bệnh sử dụng dịch vụ theo yêu cầu

Thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT khi người bệnh sử dụng dịch vụ theo yêu cầu     
46/2018/TT-BYT

Thông tư số 46/2018/TT-BYT

Ngày ban hành : 28/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy định hồ sơ bệnh án điện tử

28/12/2018

Thông tư số 46/2018/TT-BYT

Ngày ban hành : 28/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy định hồ sơ bệnh án điện tử

Quy định hồ sơ bệnh án điện tử     
39/2018/TT-BYT

Thông tư số 39/2018/TT-BYT

Ngày ban hành : 30/11/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trong 1 số trường hợp

30/11/2018

Thông tư số 39/2018/TT-BYT

Ngày ban hành : 30/11/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trong 1 số trường hợp

Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trong 1 số trường hợp