Bộ trưởng Bộ Y tế

Có 1 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
2968/QĐ-BYT

Quyết định số 2968/QĐ-BYT

Ngày ban hành : 16/05/2018

Người ký :

Trích yếu : Công bố 12 thủ tục hành chính y tế sửa đổi về BHXH và an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế

16/05/2018

Quyết định số 2968/QĐ-BYT

Ngày ban hành : 16/05/2018

Người ký :

Trích yếu : Công bố 12 thủ tục hành chính y tế sửa đổi về BHXH và an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế

Công bố 12 thủ tục hành chính y tế sửa đổi về BHXH và an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế