BCH TW Đảng

Có 3 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
179-QĐ/TW

số 179-QĐ/TW

Ngày ban hành : 25/02/2019

Người ký :

Trích yếu : Về công tác kiểm tra, giám sát cán bộ

25/02/2019

số 179-QĐ/TW

Ngày ban hành : 25/02/2019

Người ký :

Trích yếu : Về công tác kiểm tra, giám sát cán bộ

Về công tác kiểm tra, giám sát cán bộ     
28-CT/TW

Chỉ thị số 28-CT/TW

Ngày ban hành : 21/01/2019

Người ký :

Trích yếu : Về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

21/01/2019

Chỉ thị số 28-CT/TW

Ngày ban hành : 21/01/2019

Người ký :

Trích yếu : Về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

Về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng     
18-HD/BTCTW

Chỉ thị số 18-HD/BTCTW

Ngày ban hành : 05/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Thực hiện Nghị định số 113/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế

05/12/2018

Chỉ thị số 18-HD/BTCTW

Ngày ban hành : 05/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Thực hiện Nghị định số 113/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế

Thực hiện Nghị định số 113/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế