BHXH Việt Nam

Có 3 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
357/QĐ-BHXH

Quyết định số 357/QĐ-BHXH

Ngày ban hành : 02/04/2019

Người ký :

Trích yếu : Giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, BHTN giai đoạn 2019-2021

02/04/2019

Quyết định số 357/QĐ-BHXH

Ngày ban hành : 02/04/2019

Người ký :

Trích yếu : Giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, BHTN giai đoạn 2019-2021

Giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, BHTN giai đoạn 2019-2021     
166/QĐ-BHXH

Quyết định số 166/QĐ-BHXH

Ngày ban hành : 31/01/2019

Người ký :

Trích yếu : Ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN 

31/01/2019

Quyết định số 166/QĐ-BHXH

Ngày ban hành : 31/01/2019

Người ký :

Trích yếu : Ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN 

Ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN      
4894/BHXH-CSXH

Quyết định số 4894/BHXH-CSXH

Ngày ban hành : 26/11/2018

Người ký :

Trích yếu : hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ

26/11/2018

Quyết định số 4894/BHXH-CSXH

Ngày ban hành : 26/11/2018

Người ký :

Trích yếu : hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ

hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ