Chính Phủ

Có 30 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
24/2020/NĐ-CP

Nghị định số 24/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 24/02/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết 1 số điều của Luật phòng chống tác hại của rượu bia

24/02/2020

Nghị định số 24/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 24/02/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết 1 số điều của Luật phòng chống tác hại của rượu bia

quy định chi tiết 1 số điều của Luật phòng chống tác hại của rượu bia     
14/2020/NĐ-CP

Nghị định số 14/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 24/01/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

24/01/2020

Nghị định số 14/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 24/01/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu     
100/2019/NĐ-CP

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 30/12/2019

Người ký :

Trích yếu : quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

30/12/2019

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 30/12/2019

Người ký :

Trích yếu : quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt     
90/2019/NĐ-CP

Nghị định số 90/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 15/11/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ

15/11/2019

Nghị định số 90/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 15/11/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ     
76/2019/NĐ-CP

Nghị định số 76/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 08/10/2019

Người ký :

Trích yếu : Về chính sách đối với CBCCVC, NLĐ và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt, khó khăn

08/10/2019

Nghị định số 76/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 08/10/2019

Người ký :

Trích yếu : Về chính sách đối với CBCCVC, NLĐ và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt, khó khăn

Về chính sách đối với CBCCVC, NLĐ và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt, khó khăn     
44/2019/NĐ-CP

Nghị định số 44/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 20/05/2019

Người ký :

Trích yếu :  Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

20/05/2019

Nghị định số 44/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 20/05/2019

Người ký :

Trích yếu :  Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng     
32/NQ-CP

Nghị quyết số 32/NQ-CP

Ngày ban hành : 14/05/2019

Người ký :

Trích yếu : Về kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.

14/05/2019

Nghị quyết số 32/NQ-CP

Ngày ban hành : 14/05/2019

Người ký :

Trích yếu : Về kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.

Về kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.     
38/2019/NĐ-CP

Nghị định số 38/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 09/05/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy định mức lương cơ sở đối với CBCCVC, lực lượng vũ trang

09/05/2019

Nghị định số 38/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 09/05/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy định mức lương cơ sở đối với CBCCVC, lực lượng vũ trang

Quy định mức lương cơ sở đối với CBCCVC, lực lượng vũ trang     
34/2019/NĐ-CP

Nghị định số 34/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 24/04/2019

Người ký :

Trích yếu : Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố

24/04/2019

Nghị định số 34/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 24/04/2019

Người ký :

Trích yếu : Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố     
31/2019/NĐ-CP

Nghị định số 31/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 10/04/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố Cáo 

10/04/2019

Nghị định số 31/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 10/04/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố Cáo 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố Cáo      
29/2019/NĐ-CP

Nghị định số 29/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 20/03/2019

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

20/03/2019

Nghị định số 29/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 20/03/2019

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.     
17/NQ-CP

Nghị quyết số 17/NQ-CP

Ngày ban hành : 07/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025

07/03/2019

Nghị quyết số 17/NQ-CP

Ngày ban hành : 07/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025

Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025     
24/2019/NĐ-CP

Nghị định số 24/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 05/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi

05/03/2019

Nghị định số 24/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 05/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi

Hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi     
22/2019/NĐ-CP

Nghị định số 22/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 25/02/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong công an nhân dân

25/02/2019

Nghị định số 22/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 25/02/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong công an nhân dân

Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong công an nhân dân     
20/2019/NĐ-CP

Nghị định số 20/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 21/02/2019

Người ký :

Trích yếu : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

21/02/2019

Nghị định số 20/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 21/02/2019

Người ký :

Trích yếu : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ     
19/2019/NĐ-CP

Nghị định số 19/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 19/02/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy dịnh về họ, hụi, biêu, phường

19/02/2019

Nghị định số 19/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 19/02/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy dịnh về họ, hụi, biêu, phường

Quy dịnh về họ, hụi, biêu, phường     
15/2019/NĐ-CP

Nghị định số 15/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 01/02/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp  thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp 

01/02/2019

Nghị định số 15/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 01/02/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp  thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp  thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp      
10/2019/NĐ-CP

Nghị định số 10/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 30/01/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy định về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước.

30/01/2019

Nghị định số 10/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 30/01/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy định về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước.

Quy định về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước.     
09/2019/NĐ-CP

Nghị định số 09/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 24/01/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

24/01/2019

Nghị định số 09/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 24/01/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước     
05/2019/NĐ-CP

Nghị định số 05/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 22/01/2019

Người ký :

Trích yếu : Về kiểm toán nội bộ

22/01/2019

Nghị định số 05/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 22/01/2019

Người ký :

Trích yếu : Về kiểm toán nội bộ

Về kiểm toán nội bộ     
161/2018/NĐ-CP

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 29/11/2018

Người ký :

Trích yếu : sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

29/11/2018

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 29/11/2018

Người ký :

Trích yếu : sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập     
158/2018/NĐ-CP

Nghị định số 158/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 22/11/2018

Người ký :

Trích yếu : quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính

22/11/2018

Nghị định số 158/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 22/11/2018

Người ký :

Trích yếu : quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính

quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính     
125/NQ-CP

Nghị quyết số 125/NQ-CP

Ngày ban hành : 21/11/2018

Người ký :

Trích yếu : ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28 của BCH TW về cải cách chính sách BHXH

21/11/2018

Nghị quyết số 125/NQ-CP

Ngày ban hành : 21/11/2018

Người ký :

Trích yếu : ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28 của BCH TW về cải cách chính sách BHXH

ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28 của BCH TW về cải cách chính sách BHXH     
157/2018/NĐ-CP

Nghị định số 157/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 16/11/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ

16/11/2018

Nghị định số 157/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 16/11/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ     
140/2018/NĐ-CP

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 08/10/2018

Người ký :

Trích yếu : Sửa Đổi, Bổ Sung Các Nghị Định Liên Quan Đến Điều Kiện Đầu Tư Kinh Doanh Và Thủ Tục Hành Chính Thuộc Phạm Vi Quản Lý Nhà Nước Của Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội

08/10/2018

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 08/10/2018

Người ký :

Trích yếu : Sửa Đổi, Bổ Sung Các Nghị Định Liên Quan Đến Điều Kiện Đầu Tư Kinh Doanh Và Thủ Tục Hành Chính Thuộc Phạm Vi Quản Lý Nhà Nước Của Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội

Sửa Đổi, Bổ Sung Các Nghị Định Liên Quan Đến Điều Kiện Đầu Tư Kinh Doanh Và Thủ Tục Hành Chính Thuộc Phạm Vi Quản Lý Nhà Nước Của Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội     
24/2018/NĐ-CP

Nghị định số 24/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 27/02/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động di làm việc ở nước ngoài theo HĐ, việc làm, an toàn VSLĐ

27/02/2018

Nghị định số 24/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 27/02/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động di làm việc ở nước ngoài theo HĐ, việc làm, an toàn VSLĐ

Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động di làm việc ở nước ngoài theo HĐ, việc làm, an toàn VSLĐ     
76/2017/NĐ-CP

Nghị định số 76/2017/NĐ-CP

Ngày ban hành : 30/06/2017

Người ký :

Trích yếu : Nghị định điều hcinrh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp mai táng

30/06/2017

Nghị định số 76/2017/NĐ-CP

Ngày ban hành : 30/06/2017

Người ký :

Trích yếu : Nghị định điều hcinrh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp mai táng

Nghị định điều hcinrh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp mai táng     
44/2017/NĐ-CP

Nghị định số 44/2017/NĐ-CP

Ngày ban hành : 14/04/2017

Người ký :

Trích yếu : Quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN

14/04/2017

Nghị định số 44/2017/NĐ-CP

Ngày ban hành : 14/04/2017

Người ký :

Trích yếu : Quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN

Quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN     
05/2015/NĐ-CP

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP

Ngày ban hành : 12/01/2015

Người ký :

Trích yếu : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động 

12/01/2015

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP

Ngày ban hành : 12/01/2015

Người ký :

Trích yếu : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động      
88/2018/NĐ-CP

Nghị định số 88/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành :

Người ký :

Trích yếu : Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng

Nghị định số 88/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành :

Người ký :

Trích yếu : Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng