Chính Phủ

Có 47 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
116/NQ-CP

Nghị quyết số 116/NQ-CP

Ngày ban hành : 24/09/2021

Người ký :

Trích yếu : Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

24/09/2021

Nghị quyết số 116/NQ-CP

Ngày ban hành : 24/09/2021

Người ký :

Trích yếu : Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp     
68/NQ-CP

Nghị quyết số 68/NQ-CP

Ngày ban hành : 01/07/2021

Người ký :

Trích yếu : về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

01/07/2021

Nghị quyết số 68/NQ-CP

Ngày ban hành : 01/07/2021

Người ký :

Trích yếu : về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19     
04/2021/NĐ-CP

Nghị định số 04/2021/NĐ-CP

Ngày ban hành : 22/01/2021

Người ký :

Trích yếu : Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục

22/01/2021

Nghị định số 04/2021/NĐ-CP

Ngày ban hành : 22/01/2021

Người ký :

Trích yếu : Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục     
145/2020/NĐ-CP

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 05/01/2021

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

05/01/2021

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 05/01/2021

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động     
135/2020/NĐ-CP

Nghị định số 135/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 18/11/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định về tuổi nghỉ hưu

18/11/2020

Nghị định số 135/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 18/11/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định về tuổi nghỉ hưu

quy định về tuổi nghỉ hưu     
112/2020/NĐ-CP

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 18/09/2020

Người ký :

Trích yếu : về xứ lý kỷ luật CBCCVC

18/09/2020

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 18/09/2020

Người ký :

Trích yếu : về xứ lý kỷ luật CBCCVC

về xứ lý kỷ luật CBCCVC     
105/2020/NĐ-CP

Nghị định số 105/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 08/09/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định về chính sách phát triển giáo dục mầm non

08/09/2020

Nghị định số 105/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 08/09/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định về chính sách phát triển giáo dục mầm non

quy định về chính sách phát triển giáo dục mầm non     
104/2020/NĐ-CP

Nghị định số 104/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 04/09/2020

Người ký :

Trích yếu :  sửa đổi, bổ sung 1 số điều của NĐ số 53/2015//NĐ-CP quy định về việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với CBCC

04/09/2020

Nghị định số 104/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 04/09/2020

Người ký :

Trích yếu :  sửa đổi, bổ sung 1 số điều của NĐ số 53/2015//NĐ-CP quy định về việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với CBCC

 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của NĐ số 53/2015//NĐ-CP quy định về việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với CBCC     
90/2020/NĐ-CP

Nghị định số 90/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 13/08/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng CBCC,VC

13/08/2020

Nghị định số 90/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 13/08/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng CBCC,VC

quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng CBCC,VC     
88/2020/NĐ-CP

Nghị định số 88/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 28/07/2020

Người ký :

Trích yếu : hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

28/07/2020

Nghị định số 88/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 28/07/2020

Người ký :

Trích yếu : hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc     
87/2020/NĐ-CP

Nghị định số 87/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 28/07/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

28/07/2020

Nghị định số 87/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 28/07/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến     
84/2020/NĐ-CP

Nghị định số 84/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 14/07/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết 1 số điều của Luật giáo dục

14/07/2020

Nghị định số 84/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 14/07/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết 1 số điều của Luật giáo dục

quy định chi tiết 1 số điều của Luật giáo dục     
62/2020/NĐ-CP

Nghị định số 62/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 01/06/2020

Người ký :

Trích yếu :  về vị trí việc làm và biên chế công chức

01/06/2020

Nghị định số 62/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 01/06/2020

Người ký :

Trích yếu :  về vị trí việc làm và biên chế công chức

 về vị trí việc làm và biên chế công chức     
61/2020/NĐ-CP

Nghị định số 61/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 29/05/2020

Người ký :

Trích yếu : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

29/05/2020

Nghị định số 61/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 29/05/2020

Người ký :

Trích yếu : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp     
38/2020//NĐ-CP

Nghị định số 38/2020//NĐ-CP

Ngày ban hành : 03/04/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật người lao động VN đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

03/04/2020

Nghị định số 38/2020//NĐ-CP

Ngày ban hành : 03/04/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật người lao động VN đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật người lao động VN đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng     
28/2020/NĐ-CP

Nghị định số 28/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 01/03/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người VN đi làm việc ở nước ngoài theo HĐLĐ

01/03/2020

Nghị định số 28/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 01/03/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người VN đi làm việc ở nước ngoài theo HĐLĐ

quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người VN đi làm việc ở nước ngoài theo HĐLĐ     
26/2020/NĐ-CP

Nghị quyết số 26/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 28/02/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

28/02/2020

Nghị quyết số 26/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 28/02/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước     
24/2020/NĐ-CP

Nghị định số 24/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 24/02/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết 1 số điều của Luật phòng chống tác hại của rượu bia

24/02/2020

Nghị định số 24/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 24/02/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết 1 số điều của Luật phòng chống tác hại của rượu bia

quy định chi tiết 1 số điều của Luật phòng chống tác hại của rượu bia     
14/2020/NĐ-CP

Nghị định số 14/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 24/01/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

24/01/2020

Nghị định số 14/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 24/01/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu     
100/2019/NĐ-CP

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 30/12/2019

Người ký :

Trích yếu : quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

30/12/2019

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 30/12/2019

Người ký :

Trích yếu : quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt     
90/2019/NĐ-CP

Nghị định số 90/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 15/11/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ

15/11/2019

Nghị định số 90/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 15/11/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ     
76/2019/NĐ-CP

Nghị định số 76/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 08/10/2019

Người ký :

Trích yếu : Về chính sách đối với CBCCVC, NLĐ và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt, khó khăn

08/10/2019

Nghị định số 76/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 08/10/2019

Người ký :

Trích yếu : Về chính sách đối với CBCCVC, NLĐ và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt, khó khăn

Về chính sách đối với CBCCVC, NLĐ và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt, khó khăn     
44/2019/NĐ-CP

Nghị định số 44/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 20/05/2019

Người ký :

Trích yếu :  Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

20/05/2019

Nghị định số 44/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 20/05/2019

Người ký :

Trích yếu :  Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng     
32/NQ-CP

Nghị quyết số 32/NQ-CP

Ngày ban hành : 14/05/2019

Người ký :

Trích yếu : Về kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.

14/05/2019

Nghị quyết số 32/NQ-CP

Ngày ban hành : 14/05/2019

Người ký :

Trích yếu : Về kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.

Về kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.     
38/2019/NĐ-CP

Nghị định số 38/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 09/05/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy định mức lương cơ sở đối với CBCCVC, lực lượng vũ trang

09/05/2019

Nghị định số 38/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 09/05/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy định mức lương cơ sở đối với CBCCVC, lực lượng vũ trang

Quy định mức lương cơ sở đối với CBCCVC, lực lượng vũ trang     
34/2019/NĐ-CP

Nghị định số 34/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 24/04/2019

Người ký :

Trích yếu : Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố

24/04/2019

Nghị định số 34/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 24/04/2019

Người ký :

Trích yếu : Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố     
31/2019/NĐ-CP

Nghị định số 31/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 10/04/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố Cáo 

10/04/2019

Nghị định số 31/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 10/04/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố Cáo 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố Cáo      
29/2019/NĐ-CP

Nghị định số 29/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 20/03/2019

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

20/03/2019

Nghị định số 29/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 20/03/2019

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.     
17/NQ-CP

Nghị quyết số 17/NQ-CP

Ngày ban hành : 07/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025

07/03/2019

Nghị quyết số 17/NQ-CP

Ngày ban hành : 07/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025

Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025     
24/2019/NĐ-CP

Nghị định số 24/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 05/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi

05/03/2019

Nghị định số 24/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 05/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi

Hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi     
Trang 1/2