Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao

Có 1 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
05/2019/NQ-HĐTP

Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP

Ngày ban hành : 15/08/2019

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn áp dụng Điều 214, 215, 216 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017

15/08/2019

Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP

Ngày ban hành : 15/08/2019

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn áp dụng Điều 214, 215, 216 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017

Hướng dẫn áp dụng Điều 214, 215, 216 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017