Liên đoàn lao động Tỉnh thừa thiên Huế

Có 70 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
34/HD-LĐLĐ

số 34/HD-LĐLĐ

Ngày ban hành : 29/06/2022

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh TT-Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028

29/06/2022

số 34/HD-LĐLĐ

Ngày ban hành : 29/06/2022

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh TT-Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028

Hướng dẫn nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh TT-Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028     
2645/QĐ-UBND

Quyết định số 2645/QĐ-UBND

Ngày ban hành : 12/11/2018

Người ký :

Trích yếu : phê duyệt kết quả Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghẹ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2018

12/11/2018

Quyết định số 2645/QĐ-UBND

Ngày ban hành : 12/11/2018

Người ký :

Trích yếu : phê duyệt kết quả Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghẹ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2018

phê duyệt kết quả Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghẹ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2018     
45/2018/QĐ-TTg

Nghị quyết số 45/2018/QĐ-TTg

Ngày ban hành : 09/11/2018

Người ký :

Trích yếu : quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước

09/11/2018

Nghị quyết số 45/2018/QĐ-TTg

Ngày ban hành : 09/11/2018

Người ký :

Trích yếu : quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước

quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước     
149/2018/NĐ-CP

Nghị định số 149/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 07/11/2018

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết Khoản3 Điều 63 của BLLĐ 2012 về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

07/11/2018

Nghị định số 149/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 07/11/2018

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết Khoản3 Điều 63 của BLLĐ 2012 về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

quy định chi tiết Khoản3 Điều 63 của BLLĐ 2012 về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc     
153/2018/NĐ-CP

Nghị định số 153/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 07/11/2018

Người ký :

Trích yếu : điều chỉnh lương hưu với lao động nữ

07/11/2018

Nghị định số 153/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 07/11/2018

Người ký :

Trích yếu : điều chỉnh lương hưu với lao động nữ

điều chỉnh lương hưu với lao động nữ     
27/2018/TT-BGDĐT

Thông tư số 27/2018/TT-BGDĐT

Ngày ban hành : 25/10/2018

Người ký :

Trích yếu : Thông tư sửa đổi Thông tư 68/2011 về phụ cấp thâm niên của nhà giáo

25/10/2018

Thông tư số 27/2018/TT-BGDĐT

Ngày ban hành : 25/10/2018

Người ký :

Trích yếu : Thông tư sửa đổi Thông tư 68/2011 về phụ cấp thâm niên của nhà giáo

Thông tư sửa đổi Thông tư 68/2011 về phụ cấp thâm niên của nhà giáo     
26/2018/TT-BYT

Thông tư số 26/2018/TT-BYT

Ngày ban hành : 25/10/2018

Người ký :

Trích yếu : Thông tư quy định về tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu

25/10/2018

Thông tư số 26/2018/TT-BYT

Ngày ban hành : 25/10/2018

Người ký :

Trích yếu : Thông tư quy định về tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu

Thông tư quy định về tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu     
148/2018-NĐ-CP

Nghị định số 148/2018-NĐ-CP

Ngày ban hành : 24/10/2018

Người ký :

Trích yếu : Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ số 05/2015/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số nội dung của BLLĐ 2012

24/10/2018

Nghị định số 148/2018-NĐ-CP

Ngày ban hành : 24/10/2018

Người ký :

Trích yếu : Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ số 05/2015/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số nội dung của BLLĐ 2012

Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ số 05/2015/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số nội dung của BLLĐ 2012     
1380/QĐ-TTg

Quyết định số 1380/QĐ-TTg

Ngày ban hành : 18/10/2018

Người ký :

Trích yếu : QĐ phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thử tục hành chính

18/10/2018

Quyết định số 1380/QĐ-TTg

Ngày ban hành : 18/10/2018

Người ký :

Trích yếu : QĐ phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thử tục hành chính

QĐ phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thử tục hành chính     
146/2018/NĐ-CP

Nghị định số 146/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 17/10/2018

Người ký :

Trích yếu : Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Bảo hiểm y tế

17/10/2018

Nghị định số 146/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 17/10/2018

Người ký :

Trích yếu : Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Bảo hiểm y tế     
17/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 17/10/2018

Người ký :

Trích yếu :  quy định về việc tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp

17/10/2018

Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 17/10/2018

Người ký :

Trích yếu :  quy định về việc tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp

 quy định về việc tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp     
146/2018/NĐ-CP

Nghị định số 146/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 17/10/2018

Người ký :

Trích yếu : Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT

17/10/2018

Nghị định số 146/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 17/10/2018

Người ký :

Trích yếu : Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT     
164/HD-HĐKHSK

Nghị định số 164/HD-HĐKHSK

Ngày ban hành : 17/10/2018

Người ký :

Trích yếu :  xét duyệt, công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học

17/10/2018

Nghị định số 164/HD-HĐKHSK

Ngày ban hành : 17/10/2018

Người ký :

Trích yếu :  xét duyệt, công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học

 xét duyệt, công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học     
143/2018/NĐ-CP

Nghị định số 143/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 15/10/2018

Người ký :

Trích yếu : hướng dẫn đóng BHXH bắt buộc đối với NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại VN

15/10/2018

Nghị định số 143/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 15/10/2018

Người ký :

Trích yếu : hướng dẫn đóng BHXH bắt buộc đối với NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại VN

hướng dẫn đóng BHXH bắt buộc đối với NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại VN     
141/2018/NĐ-CP

Thông tư số 141/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 08/10/2018

Người ký :

Trích yếu : sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

08/10/2018

Thông tư số 141/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 08/10/2018

Người ký :

Trích yếu : sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp     
19/CT-UBND

Chỉ thị số 19/CT-UBND

Ngày ban hành : 04/10/2018

Người ký :

Trích yếu : Chỉ thị số 19 của UBND tỉnh về CBCC nêu gương thực hiện không uống rượu, bia trong giờ làm việc và khi lái xe

04/10/2018

Chỉ thị số 19/CT-UBND

Ngày ban hành : 04/10/2018

Người ký :

Trích yếu : Chỉ thị số 19 của UBND tỉnh về CBCC nêu gương thực hiện không uống rượu, bia trong giờ làm việc và khi lái xe

Chỉ thị số 19 của UBND tỉnh về CBCC nêu gương thực hiện không uống rượu, bia trong giờ làm việc và khi lái xe     
87/2018/TT-BTC

Thông tư số 87/2018/TT-BTC

Ngày ban hành : 27/09/2018

Người ký :

Trích yếu : sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/tt-btc ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

27/09/2018

Thông tư số 87/2018/TT-BTC

Ngày ban hành : 27/09/2018

Người ký :

Trích yếu : sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/tt-btc ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/tt-btc ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế     
130/2018/NĐ-CP

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 27/09/2018

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

27/09/2018

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 27/09/2018

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số     
127/2018/NĐ-CP

Nghị định số 127/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 21/09/2018

Người ký :

Trích yếu : quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục

21/09/2018

Nghị định số 127/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 21/09/2018

Người ký :

Trích yếu : quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục

quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục     
3677/CT-BHXH

Chỉ thị số 3677/CT-BHXH

Ngày ban hành : 20/09/2018

Người ký :

Trích yếu : về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH Việt Nam

20/09/2018

Chỉ thị số 3677/CT-BHXH

Ngày ban hành : 20/09/2018

Người ký :

Trích yếu : về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH Việt Nam

về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH Việt Nam     
121/2018/NĐ - CP

Nghị định số 121/2018/NĐ - CP

Ngày ban hành : 13/09/2018

Người ký :

Trích yếu : SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2013/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TIỀN LƯƠNG

13/09/2018

Nghị định số 121/2018/NĐ - CP

Ngày ban hành : 13/09/2018

Người ký :

Trích yếu : SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2013/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TIỀN LƯƠNG

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2013/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TIỀN LƯƠNG     
121/2018/NĐ-CP

Nghị định số 121/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 13/09/2018

Người ký :

Trích yếu : Nghị định sửa đổi một số điều của NĐ số 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ về tiền lương

13/09/2018

Nghị định số 121/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 13/09/2018

Người ký :

Trích yếu : Nghị định sửa đổi một số điều của NĐ số 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ về tiền lương

Nghị định sửa đổi một số điều của NĐ số 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ về tiền lương     
10/2018/TT-BNV

Thông tư số 10/2018/TT-BNV

Ngày ban hành : 13/09/2018

Người ký :

Trích yếu : quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

13/09/2018

Thông tư số 10/2018/TT-BNV

Ngày ban hành : 13/09/2018

Người ký :

Trích yếu : quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp     
25/2018/TT-BCT

Thông tư số 25/2018/TT-BCT

Ngày ban hành : 12/09/2018

Người ký :

Trích yếu : Thông tư số 25 về thực hiện giá bán điện

12/09/2018

Thông tư số 25/2018/TT-BCT

Ngày ban hành : 12/09/2018

Người ký :

Trích yếu : Thông tư số 25 về thực hiện giá bán điện

Thông tư số 25 về thực hiện giá bán điện     
234/TB-UBND

Thông báo số 234/TB-UBND

Ngày ban hành : 31/08/2018

Người ký :

Trích yếu :  thay đổi giờ làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

31/08/2018

Thông báo số 234/TB-UBND

Ngày ban hành : 31/08/2018

Người ký :

Trích yếu :  thay đổi giờ làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 thay đổi giờ làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế     
48/QĐ-UBND

Quyết định số 48/QĐ-UBND

Ngày ban hành : 31/08/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy tắc ứng xử của CBCCVC

31/08/2018

Quyết định số 48/QĐ-UBND

Ngày ban hành : 31/08/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy tắc ứng xử của CBCCVC

Quy tắc ứng xử của CBCCVC     
113/2018/ND - CP

Nghị định số 113/2018/ND - CP

Ngày ban hành : 31/08/2018

Người ký :

Trích yếu : Sữa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm  2014 của chính phủ về chế độ chính sách tinh giản biên chế

31/08/2018

Nghị định số 113/2018/ND - CP

Ngày ban hành : 31/08/2018

Người ký :

Trích yếu : Sữa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm  2014 của chính phủ về chế độ chính sách tinh giản biên chế

Sữa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm  2014 của chính phủ về chế độ chính sách tinh giản biên chế     
113/NĐ-CP

Nghị định số 113/NĐ-CP

Ngày ban hành : 31/08/2018

Người ký :

Trích yếu : Nghị định số 113 sửa đổi bổ sung NĐ 108 năm 2004 về cính sách tinh giản biên chế

31/08/2018

Nghị định số 113/NĐ-CP

Ngày ban hành : 31/08/2018

Người ký :

Trích yếu : Nghị định số 113 sửa đổi bổ sung NĐ 108 năm 2004 về cính sách tinh giản biên chế

Nghị định số 113 sửa đổi bổ sung NĐ 108 năm 2004 về cính sách tinh giản biên chế     
17/CT-UBND

Chỉ thị số 17/CT-UBND

Ngày ban hành : 25/08/2018

Người ký :

Trích yếu : Chỉ thị số 17 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh

25/08/2018

Chỉ thị số 17/CT-UBND

Ngày ban hành : 25/08/2018

Người ký :

Trích yếu : Chỉ thị số 17 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh

Chỉ thị số 17 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh     
18/2018/TT-BGDĐT

Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT

Ngày ban hành : 22/08/2018

Người ký :

Trích yếu : Thông tư ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, THPT và trường  phổ thông có nhiều cấp học

22/08/2018

Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT

Ngày ban hành : 22/08/2018

Người ký :

Trích yếu : Thông tư ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, THPT và trường  phổ thông có nhiều cấp học

Thông tư ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, THPT và trường  phổ thông có nhiều cấp học     
Trang 1/3