Tỉnh ủy

Có 2 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
25-CT/TU

Chỉ thị số 25-CT/TU

Ngày ban hành : 08/04/2022

Người ký :

Trích yếu :  lãnh đạo đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028 của Tỉnh ủy

08/04/2022

Chỉ thị số 25-CT/TU

Ngày ban hành : 08/04/2022

Người ký :

Trích yếu :  lãnh đạo đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028 của Tỉnh ủy

 lãnh đạo đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028 của Tỉnh ủy     
24-KH-TU

Chỉ thị số 24-KH-TU

Ngày ban hành : 15/11/2021

Người ký :

Trích yếu : Thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/06/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

15/11/2021

Chỉ thị số 24-KH-TU

Ngày ban hành : 15/11/2021

Người ký :

Trích yếu : Thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/06/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

Thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/06/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới