Tổng LĐLĐ Việt Nam

Có 9 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
64/HD-TLĐ

số 64/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 30/09/2022

Người ký :

Trích yếu : Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

30/09/2022

số 64/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 30/09/2022

Người ký :

Trích yếu : Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028     
5051/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ

Ngày ban hành : 04/08/2022

Người ký :

Trích yếu : ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam

04/08/2022

Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ

Ngày ban hành : 04/08/2022

Người ký :

Trích yếu : ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam

ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam     
56/HD-TLĐ

Quyết định số 56/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 28/04/2022

Người ký :

Trích yếu : một số nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, giai đoạn 2023-2028

28/04/2022

Quyết định số 56/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 28/04/2022

Người ký :

Trích yếu : một số nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, giai đoạn 2023-2028

một số nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, giai đoạn 2023-2028     
179/KH-TLĐ

Quyết định số 179/KH-TLĐ

Ngày ban hành : 03/03/2022

Người ký :

Trích yếu : tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiếp tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028

03/03/2022

Quyết định số 179/KH-TLĐ

Ngày ban hành : 03/03/2022

Người ký :

Trích yếu : tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiếp tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028

tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiếp tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028     
4292/QĐ-TLĐ

Quyết định số 4292/QĐ-TLĐ

Ngày ban hành : 02/03/2022

Người ký :

Trích yếu : Quyết định V/v dừng thực hiện Quyết định 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 về chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 của Tổng Liên đoàn

02/03/2022

Quyết định số 4292/QĐ-TLĐ

Ngày ban hành : 02/03/2022

Người ký :

Trích yếu : Quyết định V/v dừng thực hiện Quyết định 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 về chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 của Tổng Liên đoàn

Quyết định V/v dừng thực hiện Quyết định 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 về chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 của Tổng Liên đoàn     
489/TB-TLĐ

Thông báo số 489/TB-TLĐ

Ngày ban hành : 15/12/2021

Người ký :

Trích yếu : dừng thực hiện một số chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

15/12/2021

Thông báo số 489/TB-TLĐ

Ngày ban hành : 15/12/2021

Người ký :

Trích yếu : dừng thực hiện một số chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

dừng thực hiện một số chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19     
38/HD-TLĐ

Thông báo số 38/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 28/10/2021

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn V/v quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn của Tổng Liên đoàn

28/10/2021

Thông báo số 38/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 28/10/2021

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn V/v quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn của Tổng Liên đoàn

Hướng dẫn V/v quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn của Tổng Liên đoàn     
1360/HD-TLĐ

Thông báo số 1360/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 28/08/2019

Người ký :

Trích yếu : Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

28/08/2019

Thông báo số 1360/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 28/08/2019

Người ký :

Trích yếu : Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc     
2443/HD-TLĐ

Thông báo số 2443/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 12/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Khen thưởng các chuyên đề của Tổng LĐLĐ VN

12/12/2018

Thông báo số 2443/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 12/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Khen thưởng các chuyên đề của Tổng LĐLĐ VN

Khen thưởng các chuyên đề của Tổng LĐLĐ VN