Tổng LĐLĐ Việt Nam

Có 2 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1360/HD-TLĐ

số 1360/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 28/08/2019

Người ký :

Trích yếu : Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

28/08/2019

số 1360/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 28/08/2019

Người ký :

Trích yếu : Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc     
2443/HD-TLĐ

số 2443/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 12/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Khen thưởng các chuyên đề của Tổng LĐLĐ VN

12/12/2018

số 2443/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 12/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Khen thưởng các chuyên đề của Tổng LĐLĐ VN

Khen thưởng các chuyên đề của Tổng LĐLĐ VN