Thủ tướng Chính phủ

Có 6 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
16/2021/CT-TTg

Chỉ thị số 16/2021/CT-TTg

Ngày ban hành : 14/06/2021

Người ký :

Trích yếu : về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động 

14/06/2021

Chỉ thị số 16/2021/CT-TTg

Ngày ban hành : 14/06/2021

Người ký :

Trích yếu : về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động 

về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động      
15/2020/QĐ-TTg

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg

Ngày ban hành : 24/04/2020

Người ký :

Trích yếu : về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho ngườ dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

24/04/2020

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg

Ngày ban hành : 24/04/2020

Người ký :

Trích yếu : về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho ngườ dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho ngườ dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19     
14/2019/QĐ-TTg

Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg

Ngày ban hành : 13/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật

13/03/2019

Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg

Ngày ban hành : 13/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật

Về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật     
74/QĐ-TTg

Quyết định số 74/QĐ-TTg

Ngày ban hành : 12/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Phê duyệt đề án cổng dịch vụ công quốc gia

12/03/2019

Quyết định số 74/QĐ-TTg

Ngày ban hành : 12/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Phê duyệt đề án cổng dịch vụ công quốc gia

Phê duyệt đề án cổng dịch vụ công quốc gia     
45/2018/QĐ-TTg

Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg

Ngày ban hành : 09/11/2018

Người ký :

Trích yếu : quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan  thuộc hệ thống hành chính Nhà nước

09/11/2018

Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg

Ngày ban hành : 09/11/2018

Người ký :

Trích yếu : quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan  thuộc hệ thống hành chính Nhà nước

quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan  thuộc hệ thống hành chính Nhà nước     
26/CT-TTg

Chỉ thị số 26/CT-TTg

Ngày ban hành : 05/09/2016

Người ký :

Trích yếu : về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

05/09/2016

Chỉ thị số 26/CT-TTg

Ngày ban hành : 05/09/2016

Người ký :

Trích yếu : về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp