Văn phòng Quốc hội

Có 3 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
52/VBHN-VPQH

số 52/VBHN-VPQH

Ngày ban hành : 10/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Văn bản hợp nhất Bộ luật Lao động

10/12/2018

số 52/VBHN-VPQH

Ngày ban hành : 10/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Văn bản hợp nhất Bộ luật Lao động

Văn bản hợp nhất Bộ luật Lao động     
46/VBHN-VPQH

số 46/VBHN-VPQH

Ngày ban hành : 10/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Văn bản hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế

10/12/2018

số 46/VBHN-VPQH

Ngày ban hành : 10/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Văn bản hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế

Văn bản hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế     
21/VBHN-VPQH

số 21/VBHN-VPQH

Ngày ban hành : 10/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Văn bản hợp nhất Luật Đất đai

10/12/2018

số 21/VBHN-VPQH

Ngày ban hành : 10/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Văn bản hợp nhất Luật Đất đai

Văn bản hợp nhất Luật Đất đai