Công văn

Có 5 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
1196/LĐTBXH-ATLĐ

số 1196/LĐTBXH-ATLĐ

Ngày ban hành : 28/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Triển khai hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ năm 2019 và chi phí quản lý từ quỹ BHTNLĐ, BNN

28/03/2019

số 1196/LĐTBXH-ATLĐ

Ngày ban hành : 28/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Triển khai hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ năm 2019 và chi phí quản lý từ quỹ BHTNLĐ, BNN

Triển khai hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ năm 2019 và chi phí quản lý từ quỹ BHTNLĐ, BNN     
1608/BYT-KH-TC

số 1608/BYT-KH-TC

Ngày ban hành : 27/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT khi người bệnh sử dụng dịch vụ theo yêu cầu

27/03/2019

số 1608/BYT-KH-TC

Ngày ban hành : 27/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT khi người bệnh sử dụng dịch vụ theo yêu cầu

Thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT khi người bệnh sử dụng dịch vụ theo yêu cầu     
4894/BHXH-CSXH

số 4894/BHXH-CSXH

Ngày ban hành : 26/11/2018

Người ký :

Trích yếu : hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ

26/11/2018

số 4894/BHXH-CSXH

Ngày ban hành : 26/11/2018

Người ký :

Trích yếu : hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ

hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ     
1125/NGCBQLGD-CSNGCB

số 1125/NGCBQLGD-CSNGCB

Ngày ban hành : 18/08/2017

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn giải quyết trường hợp giáo viên nghỉ thai sản trùng với nghỉ hè

18/08/2017

số 1125/NGCBQLGD-CSNGCB

Ngày ban hành : 18/08/2017

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn giải quyết trường hợp giáo viên nghỉ thai sản trùng với nghỉ hè

Hướng dẫn giải quyết trường hợp giáo viên nghỉ thai sản trùng với nghỉ hè     
404/LĐTBXH-BHXH

số 404/LĐTBXH-BHXH

Ngày ban hành : 10/02/2017

Người ký :

Trích yếu : Điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non có lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở

10/02/2017

số 404/LĐTBXH-BHXH

Ngày ban hành : 10/02/2017

Người ký :

Trích yếu : Điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non có lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở

Điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non có lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở