Hướng dẫn

Có 14 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
64/HD-TLĐ

số 64/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 30/09/2022

Người ký :

Trích yếu : Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

30/09/2022

số 64/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 30/09/2022

Người ký :

Trích yếu : Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028     
34/HD-LĐLĐ

số 34/HD-LĐLĐ

Ngày ban hành : 29/06/2022

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh TT-Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028

29/06/2022

số 34/HD-LĐLĐ

Ngày ban hành : 29/06/2022

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh TT-Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028

Hướng dẫn nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh TT-Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028     
56/HD-TLĐ

số 56/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 28/04/2022

Người ký :

Trích yếu : một số nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, giai đoạn 2023-2028

28/04/2022

số 56/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 28/04/2022

Người ký :

Trích yếu : một số nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, giai đoạn 2023-2028

một số nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, giai đoạn 2023-2028     
38/HD-TLĐ

số 38/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 28/10/2021

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn V/v quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn của Tổng Liên đoàn

28/10/2021

số 38/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 28/10/2021

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn V/v quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn của Tổng Liên đoàn

Hướng dẫn V/v quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn của Tổng Liên đoàn     
1360/HD-TLĐ

số 1360/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 28/08/2019

Người ký :

Trích yếu : Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

28/08/2019

số 1360/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 28/08/2019

Người ký :

Trích yếu : Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc     
2443/HD-TLĐ

số 2443/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 12/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Khen thưởng các chuyên đề của Tổng LĐLĐ VN

12/12/2018

số 2443/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 12/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Khen thưởng các chuyên đề của Tổng LĐLĐ VN

Khen thưởng các chuyên đề của Tổng LĐLĐ VN     
18-HD/BTCTW

số 18-HD/BTCTW

Ngày ban hành : 05/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Thực hiện Nghị định số 113/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế

05/12/2018

số 18-HD/BTCTW

Ngày ban hành : 05/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Thực hiện Nghị định số 113/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế

Thực hiện Nghị định số 113/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế     
164/HD-HĐKHSK

số 164/HD-HĐKHSK

Ngày ban hành : 17/10/2018

Người ký :

Trích yếu :  xét duyệt, công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học

17/10/2018

số 164/HD-HĐKHSK

Ngày ban hành : 17/10/2018

Người ký :

Trích yếu :  xét duyệt, công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học

 xét duyệt, công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học     
64/HD-TLĐ

số 64/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 10/01/2018

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn khen chuyên đề Xanh-Sạch-Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ

10/01/2018

số 64/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 10/01/2018

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn khen chuyên đề Xanh-Sạch-Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ

Hướng dẫn khen chuyên đề Xanh-Sạch-Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ     
08/HD-LĐLĐ

số 08/HD-LĐLĐ

Ngày ban hành : 01/04/2017

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn hoạt động của các Cụm thi đua trực thuộc LĐLĐ tỉnh

01/04/2017

số 08/HD-LĐLĐ

Ngày ban hành : 01/04/2017

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn hoạt động của các Cụm thi đua trực thuộc LĐLĐ tỉnh

Hướng dẫn hoạt động của các Cụm thi đua trực thuộc LĐLĐ tỉnh     
995/HD-TLĐ

số 995/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 30/06/2016

Người ký :

Trích yếu :   Công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể

30/06/2016

số 995/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 30/06/2016

Người ký :

Trích yếu :   Công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể

  Công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể     
4424/BHXH-ST

số 4424/BHXH-ST

Ngày ban hành : 06/11/2015

Người ký :

Trích yếu : bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

06/11/2015

số 4424/BHXH-ST

Ngày ban hành : 06/11/2015

Người ký :

Trích yếu : bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp     
194/HD-TLĐ

số 194/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 12/02/2015

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn khen chuyên đề Văn hóa-Thể thao -TLĐ

12/02/2015

số 194/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 12/02/2015

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn khen chuyên đề Văn hóa-Thể thao -TLĐ

Hướng dẫn khen chuyên đề Văn hóa-Thể thao -TLĐ     
196/HD-TLĐ

số 196/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 12/02/2015

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn khen chuyên đề "Giỏi việc nước-Đảm việc nhà" -TLĐ

12/02/2015

số 196/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 12/02/2015

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn khen chuyên đề "Giỏi việc nước-Đảm việc nhà" -TLĐ

Hướng dẫn khen chuyên đề "Giỏi việc nước-Đảm việc nhà" -TLĐ