Nghị định

Có 48 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
14/2020/NĐ-CP

Nghị định số 14/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 24/01/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

24/01/2020

Nghị định số 14/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành : 24/01/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu     
100/2019/NĐ-CP

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 30/12/2019

Người ký :

Trích yếu : quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

30/12/2019

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 30/12/2019

Người ký :

Trích yếu : quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt     
90/2019/NĐ-CP

Nghị định số 90/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 15/11/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ

15/11/2019

Nghị định số 90/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 15/11/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ     
76/2019/NĐ-CP

Nghị định số 76/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 08/10/2019

Người ký :

Trích yếu : Về chính sách đối với CBCCVC, NLĐ và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt, khó khăn

08/10/2019

Nghị định số 76/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 08/10/2019

Người ký :

Trích yếu : Về chính sách đối với CBCCVC, NLĐ và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt, khó khăn

Về chính sách đối với CBCCVC, NLĐ và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt, khó khăn     
44/2019/NĐ-CP

Nghị định số 44/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 20/05/2019

Người ký :

Trích yếu :  Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

20/05/2019

Nghị định số 44/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 20/05/2019

Người ký :

Trích yếu :  Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng     
38/2019/NĐ-CP

Nghị định số 38/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 09/05/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy định mức lương cơ sở đối với CBCCVC, lực lượng vũ trang

09/05/2019

Nghị định số 38/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 09/05/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy định mức lương cơ sở đối với CBCCVC, lực lượng vũ trang

Quy định mức lương cơ sở đối với CBCCVC, lực lượng vũ trang     
34/2019/NĐ-CP

Nghị định số 34/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 24/04/2019

Người ký :

Trích yếu : Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố

24/04/2019

Nghị định số 34/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 24/04/2019

Người ký :

Trích yếu : Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố     
31/2019/NĐ-CP

Nghị định số 31/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 10/04/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố Cáo 

10/04/2019

Nghị định số 31/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 10/04/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố Cáo 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố Cáo      
29/2019/NĐ-CP

Nghị định số 29/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 20/03/2019

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

20/03/2019

Nghị định số 29/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 20/03/2019

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.     
24/2019/NĐ-CP

Nghị định số 24/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 05/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi

05/03/2019

Nghị định số 24/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 05/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi

Hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi     
22/2019/NĐ-CP

Nghị định số 22/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 25/02/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong công an nhân dân

25/02/2019

Nghị định số 22/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 25/02/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong công an nhân dân

Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong công an nhân dân     
20/2019/NĐ-CP

Nghị định số 20/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 21/02/2019

Người ký :

Trích yếu : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

21/02/2019

Nghị định số 20/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 21/02/2019

Người ký :

Trích yếu : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ     
19/2019/NĐ-CP

Nghị định số 19/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 19/02/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy dịnh về họ, hụi, biêu, phường

19/02/2019

Nghị định số 19/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 19/02/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy dịnh về họ, hụi, biêu, phường

Quy dịnh về họ, hụi, biêu, phường     
15/2019/NĐ-CP

Nghị định số 15/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 01/02/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp  thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp 

01/02/2019

Nghị định số 15/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 01/02/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp  thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp  thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp      
10/2019/NĐ-CP

Nghị định số 10/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 30/01/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy định về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước.

30/01/2019

Nghị định số 10/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 30/01/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy định về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước.

Quy định về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước.     
09/2019/NĐ-CP

Nghị định số 09/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 24/01/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

24/01/2019

Nghị định số 09/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 24/01/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước     
05/2019/NĐ-CP

Nghị định số 05/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 22/01/2019

Người ký :

Trích yếu : Về kiểm toán nội bộ

22/01/2019

Nghị định số 05/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 22/01/2019

Người ký :

Trích yếu : Về kiểm toán nội bộ

Về kiểm toán nội bộ     
161/2018/NĐ-CP

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 29/11/2018

Người ký :

Trích yếu : sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

29/11/2018

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 29/11/2018

Người ký :

Trích yếu : sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập     
158/2018/NĐ-CP

Nghị định số 158/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 22/11/2018

Người ký :

Trích yếu : quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính

22/11/2018

Nghị định số 158/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 22/11/2018

Người ký :

Trích yếu : quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính

quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính     
157/2018/NĐ-CP

Nghị định số 157/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 16/11/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ

16/11/2018

Nghị định số 157/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 16/11/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ     
149/2018/NĐ-CP

Nghị định số 149/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 07/11/2018

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết Khoản3 Điều 63 của BLLĐ 2012 về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

07/11/2018

Nghị định số 149/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 07/11/2018

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết Khoản3 Điều 63 của BLLĐ 2012 về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

quy định chi tiết Khoản3 Điều 63 của BLLĐ 2012 về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc     
153/2018/NĐ-CP

Nghị định số 153/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 07/11/2018

Người ký :

Trích yếu : điều chỉnh lương hưu với lao động nữ

07/11/2018

Nghị định số 153/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 07/11/2018

Người ký :

Trích yếu : điều chỉnh lương hưu với lao động nữ

điều chỉnh lương hưu với lao động nữ     
148/2018-NĐ-CP

Nghị định số 148/2018-NĐ-CP

Ngày ban hành : 24/10/2018

Người ký :

Trích yếu : Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ số 05/2015/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số nội dung của BLLĐ 2012

24/10/2018

Nghị định số 148/2018-NĐ-CP

Ngày ban hành : 24/10/2018

Người ký :

Trích yếu : Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ số 05/2015/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số nội dung của BLLĐ 2012

Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ số 05/2015/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số nội dung của BLLĐ 2012     
146/2018/NĐ-CP

Nghị định số 146/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 17/10/2018

Người ký :

Trích yếu : Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Bảo hiểm y tế

17/10/2018

Nghị định số 146/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 17/10/2018

Người ký :

Trích yếu : Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Bảo hiểm y tế     
146/2018/NĐ-CP

Nghị định số 146/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 17/10/2018

Người ký :

Trích yếu : Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT

17/10/2018

Nghị định số 146/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 17/10/2018

Người ký :

Trích yếu : Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT     
143/2018/NĐ-CP

Nghị định số 143/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 15/10/2018

Người ký :

Trích yếu : hướng dẫn đóng BHXH bắt buộc đối với NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại VN

15/10/2018

Nghị định số 143/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 15/10/2018

Người ký :

Trích yếu : hướng dẫn đóng BHXH bắt buộc đối với NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại VN

hướng dẫn đóng BHXH bắt buộc đối với NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại VN     
140/2018/NĐ-CP

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 08/10/2018

Người ký :

Trích yếu : Sửa Đổi, Bổ Sung Các Nghị Định Liên Quan Đến Điều Kiện Đầu Tư Kinh Doanh Và Thủ Tục Hành Chính Thuộc Phạm Vi Quản Lý Nhà Nước Của Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội

08/10/2018

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 08/10/2018

Người ký :

Trích yếu : Sửa Đổi, Bổ Sung Các Nghị Định Liên Quan Đến Điều Kiện Đầu Tư Kinh Doanh Và Thủ Tục Hành Chính Thuộc Phạm Vi Quản Lý Nhà Nước Của Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội

Sửa Đổi, Bổ Sung Các Nghị Định Liên Quan Đến Điều Kiện Đầu Tư Kinh Doanh Và Thủ Tục Hành Chính Thuộc Phạm Vi Quản Lý Nhà Nước Của Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội     
130/2018/NĐ-CP

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 27/09/2018

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

27/09/2018

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 27/09/2018

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số     
127/2018/NĐ-CP

Nghị định số 127/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 21/09/2018

Người ký :

Trích yếu : quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục

21/09/2018

Nghị định số 127/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 21/09/2018

Người ký :

Trích yếu : quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục

quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục     
121/2018/NĐ - CP

Nghị định số 121/2018/NĐ - CP

Ngày ban hành : 13/09/2018

Người ký :

Trích yếu : SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2013/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TIỀN LƯƠNG

13/09/2018

Nghị định số 121/2018/NĐ - CP

Ngày ban hành : 13/09/2018

Người ký :

Trích yếu : SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2013/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TIỀN LƯƠNG

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2013/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TIỀN LƯƠNG     
Trang 1/2