Thông báo

Có 3 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
4544/TB-LĐTBXH

Thông báo số 4544/TB-LĐTBXH

Ngày ban hành : 25/10/2019

Người ký :

Trích yếu : Về việc nghỉ Tết âm lịch 2020 của CBCCVC và NLĐ của các cơ quan HC, SN,tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội

25/10/2019

Thông báo số 4544/TB-LĐTBXH

Ngày ban hành : 25/10/2019

Người ký :

Trích yếu : Về việc nghỉ Tết âm lịch 2020 của CBCCVC và NLĐ của các cơ quan HC, SN,tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội

Về việc nghỉ Tết âm lịch 2020 của CBCCVC và NLĐ của các cơ quan HC, SN,tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội     
234/TB-UBND

Thông báo số 234/TB-UBND

Ngày ban hành : 31/08/2018

Người ký :

Trích yếu :  thay đổi giờ làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

31/08/2018

Thông báo số 234/TB-UBND

Ngày ban hành : 31/08/2018

Người ký :

Trích yếu :  thay đổi giờ làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 thay đổi giờ làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế     
3238/TB-LĐTBXH

Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH

Ngày ban hành : 06/08/2018

Người ký :

Trích yếu : Thông báo lịch nghỉ lễ, tết năm 2019

06/08/2018

Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH

Ngày ban hành : 06/08/2018

Người ký :

Trích yếu : Thông báo lịch nghỉ lễ, tết năm 2019

Thông báo lịch nghỉ lễ, tết năm 2019