Thông tư

Có 43 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
10/2020/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 12/11/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con

12/11/2020

Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 12/11/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con     
03/2020/TT-BNV

Thông tư số 03/2020/TT-BNV

Ngày ban hành : 21/07/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là CBCCVC

21/07/2020

Thông tư số 03/2020/TT-BNV

Ngày ban hành : 21/07/2020

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là CBCCVC

quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là CBCCVC     
48/2019/TT-BCA

Thông tư số 48/2019/TT-BCA

Ngày ban hành : 15/10/2019

Người ký :

Trích yếu : Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 11/2016/TT-BCA quy định về trình tự cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân

15/10/2019

Thông tư số 48/2019/TT-BCA

Ngày ban hành : 15/10/2019

Người ký :

Trích yếu : Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 11/2016/TT-BCA quy định về trình tự cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân

Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 11/2016/TT-BCA quy định về trình tự cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân     
12/2019/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 12/08/2019

Người ký :

Trích yếu : Thông tư hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

12/08/2019

Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 12/08/2019

Người ký :

Trích yếu : Thông tư hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

Thông tư hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.     
10/2019/TT-BGDĐT

Thông tư số 10/2019/TT-BGDĐT

Ngày ban hành : 09/08/2019

Người ký :

Trích yếu :

09/08/2019

Thông tư số 10/2019/TT-BGDĐT

Ngày ban hành : 09/08/2019

Người ký :

Trích yếu :

    
49/2019/TT-BTC

Thông tư số 49/2019/TT-BTC

Ngày ban hành : 08/08/2019

Người ký :

Trích yếu :

08/08/2019

Thông tư số 49/2019/TT-BTC

Ngày ban hành : 08/08/2019

Người ký :

Trích yếu :

    
09/2019/TT-BGDĐT

Thông tư số 09/2019/TT-BGDĐT

Ngày ban hành : 14/05/2019

Người ký :

Trích yếu : V/v bãi bỏ Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT về thời gian tập sự giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập.   

14/05/2019

Thông tư số 09/2019/TT-BGDĐT

Ngày ban hành : 14/05/2019

Người ký :

Trích yếu : V/v bãi bỏ Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT về thời gian tập sự giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập.   

V/v bãi bỏ Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT về thời gian tập sự giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập.        
03/2019/TT-BNV

Thông tư số 03/2019/TT-BNV

Ngày ban hành : 14/05/2019

Người ký :

Trích yếu : sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

14/05/2019

Thông tư số 03/2019/TT-BNV

Ngày ban hành : 14/05/2019

Người ký :

Trích yếu : sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập     
06/2019/TT-BGDĐT

Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT

Ngày ban hành : 12/04/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

12/04/2019

Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT

Ngày ban hành : 12/04/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

Quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên     
05/2019/TT-BKHĐT

Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT

Ngày ban hành : 29/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

29/03/2019

Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT

Ngày ban hành : 29/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa     
04/2019/TT-BGDĐT

Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT

Ngày ban hành : 28/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng giáo sư Nhà nước, các hội đồng Giáo sư ngành, giáo sư liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở

28/03/2019

Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT

Ngày ban hành : 28/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng giáo sư Nhà nước, các hội đồng Giáo sư ngành, giáo sư liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng giáo sư Nhà nước, các hội đồng Giáo sư ngành, giáo sư liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở     
07/2019/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 07/03/2019

Người ký :

Trích yếu : sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ Đại học, cao đẳng

07/03/2019

Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 07/03/2019

Người ký :

Trích yếu : sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ Đại học, cao đẳng

sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ Đại học, cao đẳng     
02/2019/TT-BGDĐT

Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT

Ngày ban hành : 28/02/2019

Người ký :

Trích yếu : Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh Đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy  

28/02/2019

Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT

Ngày ban hành : 28/02/2019

Người ký :

Trích yếu : Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh Đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy  

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh Đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy       
02/2019/TT-BGDĐT

Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT

Ngày ban hành : 28/02/2019

Người ký :

Trích yếu : Sửa đổi một số điều về tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017 đã được sửa đổi tại Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT

28/02/2019

Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT

Ngày ban hành : 28/02/2019

Người ký :

Trích yếu : Sửa đổi một số điều về tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017 đã được sửa đổi tại Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT

Sửa đổi một số điều về tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017 đã được sửa đổi tại Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT     
04/2019/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 04/2019/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 21/01/2019

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

21/01/2019

Thông tư số 04/2019/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 21/01/2019

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa     
02/2019/TT-BKHĐT

Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT

Ngày ban hành : 08/01/2019

Người ký :

Trích yếu :   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

08/01/2019

Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT

Ngày ban hành : 08/01/2019

Người ký :

Trích yếu :   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp     
42/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 42/2018/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 28/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

28/12/2018

Thông tư số 42/2018/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 28/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động     
132/2018/TT-BTC

Thông tư số 132/2018/TT-BTC

Ngày ban hành : 28/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

28/12/2018

Thông tư số 132/2018/TT-BTC

Ngày ban hành : 28/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ     
46/2018/TT-BYT

Thông tư số 46/2018/TT-BYT

Ngày ban hành : 28/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy định hồ sơ bệnh án điện tử

28/12/2018

Thông tư số 46/2018/TT-BYT

Ngày ban hành : 28/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy định hồ sơ bệnh án điện tử

Quy định hồ sơ bệnh án điện tử     
35/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 35/2018/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 26/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH

26/12/2018

Thông tư số 35/2018/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 26/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH

Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH     
31/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 26/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện ATVSLĐ

26/12/2018

Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 26/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện ATVSLĐ

Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện ATVSLĐ     
32/2018/TT-BGDĐT

Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT

Ngày ban hành : 26/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Ban hành chương trình giáo dục phổ thông

26/12/2018

Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT

Ngày ban hành : 26/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Ban hành chương trình giáo dục phổ thông

Ban hành chương trình giáo dục phổ thông     
32/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 32/2018/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 26/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

26/12/2018

Thông tư số 32/2018/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 26/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa     
31/2018/TT-BGDĐT

Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT

Ngày ban hành : 24/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập

24/12/2018

Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT

Ngày ban hành : 24/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập

Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập     
39/2018/TT-BYT

Thông tư số 39/2018/TT-BYT

Ngày ban hành : 30/11/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trong 1 số trường hợp

30/11/2018

Thông tư số 39/2018/TT-BYT

Ngày ban hành : 30/11/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trong 1 số trường hợp

Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trong 1 số trường hợp     
20/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 20/2018/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 26/11/2018

Người ký :

Trích yếu :  Hướng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính

26/11/2018

Thông tư số 20/2018/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 26/11/2018

Người ký :

Trích yếu :  Hướng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính

 Hướng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính     
19/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 19/2018/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 30/10/2018

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn xây dựng văn bản thỏa thuận tham gia Chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện tại doanh nghiệp

30/10/2018

Thông tư số 19/2018/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 30/10/2018

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn xây dựng văn bản thỏa thuận tham gia Chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện tại doanh nghiệp

Hướng dẫn xây dựng văn bản thỏa thuận tham gia Chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện tại doanh nghiệp     
27/2018/TT-BGDĐT

Thông tư số 27/2018/TT-BGDĐT

Ngày ban hành : 25/10/2018

Người ký :

Trích yếu : Thông tư sửa đổi Thông tư 68/2011 về phụ cấp thâm niên của nhà giáo

25/10/2018

Thông tư số 27/2018/TT-BGDĐT

Ngày ban hành : 25/10/2018

Người ký :

Trích yếu : Thông tư sửa đổi Thông tư 68/2011 về phụ cấp thâm niên của nhà giáo

Thông tư sửa đổi Thông tư 68/2011 về phụ cấp thâm niên của nhà giáo     
26/2018/TT-BYT

Thông tư số 26/2018/TT-BYT

Ngày ban hành : 25/10/2018

Người ký :

Trích yếu : Thông tư quy định về tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu

25/10/2018

Thông tư số 26/2018/TT-BYT

Ngày ban hành : 25/10/2018

Người ký :

Trích yếu : Thông tư quy định về tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu

Thông tư quy định về tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu     
17/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 17/10/2018

Người ký :

Trích yếu :  quy định về việc tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp

17/10/2018

Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 17/10/2018

Người ký :

Trích yếu :  quy định về việc tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp

 quy định về việc tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp     
Trang 1/2