Văn bản hợp nhất

Có 8 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
5325/VBHN-BLĐTBXH

số 5325/VBHN-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 19/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy định chi tiết thi hành 1 số điều của BLLĐ về lao động nước ngoài làm việc tại VN

19/12/2018

số 5325/VBHN-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 19/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy định chi tiết thi hành 1 số điều của BLLĐ về lao động nước ngoài làm việc tại VN

Quy định chi tiết thi hành 1 số điều của BLLĐ về lao động nước ngoài làm việc tại VN     
5237/VBHN-BLĐTBXH

số 5237/VBHN-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 13/12/2018

Người ký :

Trích yếu : hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật BHXH về BHXH tự nguyện 

13/12/2018

số 5237/VBHN-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 13/12/2018

Người ký :

Trích yếu : hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật BHXH về BHXH tự nguyện 

hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật BHXH về BHXH tự nguyện      
52/VBHN-VPQH

số 52/VBHN-VPQH

Ngày ban hành : 10/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Văn bản hợp nhất Bộ luật Lao động

10/12/2018

số 52/VBHN-VPQH

Ngày ban hành : 10/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Văn bản hợp nhất Bộ luật Lao động

Văn bản hợp nhất Bộ luật Lao động     
46/VBHN-VPQH

số 46/VBHN-VPQH

Ngày ban hành : 10/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Văn bản hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế

10/12/2018

số 46/VBHN-VPQH

Ngày ban hành : 10/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Văn bản hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế

Văn bản hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế     
21/VBHN-VPQH

số 21/VBHN-VPQH

Ngày ban hành : 10/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Văn bản hợp nhất Luật Đất đai

10/12/2018

số 21/VBHN-VPQH

Ngày ban hành : 10/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Văn bản hợp nhất Luật Đất đai

Văn bản hợp nhất Luật Đất đai     
4759/VBHN-BLĐTBXH

số 4759/VBHN-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 12/11/2018

Người ký :

Trích yếu : quy định một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

12/11/2018

số 4759/VBHN-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 12/11/2018

Người ký :

Trích yếu : quy định một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

quy định một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương     
03/VBHN-BGDĐT

số 03/VBHN-BGDĐT

Ngày ban hành : 23/06/2017

Người ký :

Trích yếu :  ban  hành quy định về chế độ làm việc của giáo viên phổ thông

23/06/2017

số 03/VBHN-BGDĐT

Ngày ban hành : 23/06/2017

Người ký :

Trích yếu :  ban  hành quy định về chế độ làm việc của giáo viên phổ thông

 ban  hành quy định về chế độ làm việc của giáo viên phổ thông     
16/VBHN-VPQH

số 16/VBHN-VPQH

Ngày ban hành : 13/12/2013

Người ký :

Trích yếu : Văn bản hợp nhất Luật Thi đua Khen thưởng

13/12/2013

số 16/VBHN-VPQH

Ngày ban hành : 13/12/2013

Người ký :

Trích yếu : Văn bản hợp nhất Luật Thi đua Khen thưởng

Văn bản hợp nhất Luật Thi đua Khen thưởng