Tất cả văn bản quy phạm pháp luật

Có 206 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
357/QĐ-BHXH

Quyết định số 357/QĐ-BHXH

Ngày ban hành : 02/04/2019

Người ký :

Trích yếu : Giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, BHTN giai đoạn 2019-2021

02/04/2019

Quyết định số 357/QĐ-BHXH

Ngày ban hành : 02/04/2019

Người ký :

Trích yếu : Giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, BHTN giai đoạn 2019-2021

Giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, BHTN giai đoạn 2019-2021     
05/2019/TT-BKHĐT

Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT

Ngày ban hành : 29/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

29/03/2019

Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT

Ngày ban hành : 29/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa     
1196/LĐTBXH-ATLĐ

Thông tư số 1196/LĐTBXH-ATLĐ

Ngày ban hành : 28/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Triển khai hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ năm 2019 và chi phí quản lý từ quỹ BHTNLĐ, BNN

28/03/2019

Thông tư số 1196/LĐTBXH-ATLĐ

Ngày ban hành : 28/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Triển khai hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ năm 2019 và chi phí quản lý từ quỹ BHTNLĐ, BNN

Triển khai hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ năm 2019 và chi phí quản lý từ quỹ BHTNLĐ, BNN     
04/2019/TT-BGDĐT

Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT

Ngày ban hành : 28/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng giáo sư Nhà nước, các hội đồng Giáo sư ngành, giáo sư liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở

28/03/2019

Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT

Ngày ban hành : 28/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng giáo sư Nhà nước, các hội đồng Giáo sư ngành, giáo sư liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng giáo sư Nhà nước, các hội đồng Giáo sư ngành, giáo sư liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở     
1608/BYT-KH-TC

Thông tư số 1608/BYT-KH-TC

Ngày ban hành : 27/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT khi người bệnh sử dụng dịch vụ theo yêu cầu

27/03/2019

Thông tư số 1608/BYT-KH-TC

Ngày ban hành : 27/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT khi người bệnh sử dụng dịch vụ theo yêu cầu

Thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT khi người bệnh sử dụng dịch vụ theo yêu cầu     
648/QĐ-BCT

Quyết định số 648/QĐ-BCT

Ngày ban hành : 20/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Về điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện 

20/03/2019

Quyết định số 648/QĐ-BCT

Ngày ban hành : 20/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Về điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện 

Về điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện      
29/2019/NĐ-CP

Nghị định số 29/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 20/03/2019

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

20/03/2019

Nghị định số 29/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 20/03/2019

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.     
14/2019/QĐ-TTg

Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg

Ngày ban hành : 13/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật

13/03/2019

Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg

Ngày ban hành : 13/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật

Về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật     
12/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND

Ngày ban hành : 13/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Về đánh giá và phân loại CBCCVC trên địa bàn tỉnh TT Huế

13/03/2019

Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND

Ngày ban hành : 13/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Về đánh giá và phân loại CBCCVC trên địa bàn tỉnh TT Huế

Về đánh giá và phân loại CBCCVC trên địa bàn tỉnh TT Huế     
13/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND

Ngày ban hành : 13/03/2019

Người ký :

Trích yếu : V/v sửa đồi Điều 9 tại Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh TT Huế

13/03/2019

Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND

Ngày ban hành : 13/03/2019

Người ký :

Trích yếu : V/v sửa đồi Điều 9 tại Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh TT Huế

V/v sửa đồi Điều 9 tại Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh TT Huế     
74/QĐ-TTg

Quyết định số 74/QĐ-TTg

Ngày ban hành : 12/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Phê duyệt đề án cổng dịch vụ công quốc gia

12/03/2019

Quyết định số 74/QĐ-TTg

Ngày ban hành : 12/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Phê duyệt đề án cổng dịch vụ công quốc gia

Phê duyệt đề án cổng dịch vụ công quốc gia     
17/NQ-CP

Nghị quyết số 17/NQ-CP

Ngày ban hành : 07/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025

07/03/2019

Nghị quyết số 17/NQ-CP

Ngày ban hành : 07/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025

Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025     
07/2019/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 07/03/2019

Người ký :

Trích yếu : sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ Đại học, cao đẳng

07/03/2019

Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 07/03/2019

Người ký :

Trích yếu : sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ Đại học, cao đẳng

sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ Đại học, cao đẳng     
24/2019/NĐ-CP

Nghị định số 24/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 05/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi

05/03/2019

Nghị định số 24/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 05/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi

Hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi     
239/QĐ-BTTTT

Quyết định số 239/QĐ-BTTTT

Ngày ban hành : 01/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Ban hành Chương trình truyền thông về Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển của doanh nghiệp trên hệ thống thông tin cơ sở đến năm 2020

01/03/2019

Quyết định số 239/QĐ-BTTTT

Ngày ban hành : 01/03/2019

Người ký :

Trích yếu : Ban hành Chương trình truyền thông về Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển của doanh nghiệp trên hệ thống thông tin cơ sở đến năm 2020

Ban hành Chương trình truyền thông về Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển của doanh nghiệp trên hệ thống thông tin cơ sở đến năm 2020     
02/2019/TT-BGDĐT

Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT

Ngày ban hành : 28/02/2019

Người ký :

Trích yếu : Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh Đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy  

28/02/2019

Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT

Ngày ban hành : 28/02/2019

Người ký :

Trích yếu : Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh Đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy  

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh Đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy       
02/2019/TT-BGDĐT

Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT

Ngày ban hành : 28/02/2019

Người ký :

Trích yếu : Sửa đổi một số điều về tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017 đã được sửa đổi tại Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT

28/02/2019

Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT

Ngày ban hành : 28/02/2019

Người ký :

Trích yếu : Sửa đổi một số điều về tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017 đã được sửa đổi tại Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT

Sửa đổi một số điều về tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017 đã được sửa đổi tại Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT     
179-QĐ/TW

Thông tư số 179-QĐ/TW

Ngày ban hành : 25/02/2019

Người ký :

Trích yếu : Về công tác kiểm tra, giám sát cán bộ

25/02/2019

Thông tư số 179-QĐ/TW

Ngày ban hành : 25/02/2019

Người ký :

Trích yếu : Về công tác kiểm tra, giám sát cán bộ

Về công tác kiểm tra, giám sát cán bộ     
22/2019/NĐ-CP

Nghị định số 22/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 25/02/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong công an nhân dân

25/02/2019

Nghị định số 22/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 25/02/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong công an nhân dân

Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong công an nhân dân     
20/2019/NĐ-CP

Nghị định số 20/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 21/02/2019

Người ký :

Trích yếu : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

21/02/2019

Nghị định số 20/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 21/02/2019

Người ký :

Trích yếu : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ     
19/2019/NĐ-CP

Nghị định số 19/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 19/02/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy dịnh về họ, hụi, biêu, phường

19/02/2019

Nghị định số 19/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 19/02/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy dịnh về họ, hụi, biêu, phường

Quy dịnh về họ, hụi, biêu, phường     
15/2019/NĐ-CP

Nghị định số 15/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 01/02/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp  thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp 

01/02/2019

Nghị định số 15/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 01/02/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp  thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp  thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp      
166/QĐ-BHXH

Quyết định số 166/QĐ-BHXH

Ngày ban hành : 31/01/2019

Người ký :

Trích yếu : Ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN 

31/01/2019

Quyết định số 166/QĐ-BHXH

Ngày ban hành : 31/01/2019

Người ký :

Trích yếu : Ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN 

Ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN      
10/2019/NĐ-CP

Nghị định số 10/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 30/01/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy định về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước.

30/01/2019

Nghị định số 10/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 30/01/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy định về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước.

Quy định về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước.     
09/2019/NĐ-CP

Nghị định số 09/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 24/01/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

24/01/2019

Nghị định số 09/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 24/01/2019

Người ký :

Trích yếu : Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước     
05/2019/NĐ-CP

Nghị định số 05/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 22/01/2019

Người ký :

Trích yếu : Về kiểm toán nội bộ

22/01/2019

Nghị định số 05/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành : 22/01/2019

Người ký :

Trích yếu : Về kiểm toán nội bộ

Về kiểm toán nội bộ     
04/2019/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 04/2019/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 21/01/2019

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

21/01/2019

Thông tư số 04/2019/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 21/01/2019

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa     
28-CT/TW

Chỉ thị số 28-CT/TW

Ngày ban hành : 21/01/2019

Người ký :

Trích yếu : Về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

21/01/2019

Chỉ thị số 28-CT/TW

Ngày ban hành : 21/01/2019

Người ký :

Trích yếu : Về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

Về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng     
02/2019/TT-BKHĐT

Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT

Ngày ban hành : 08/01/2019

Người ký :

Trích yếu :   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

08/01/2019

Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT

Ngày ban hành : 08/01/2019

Người ký :

Trích yếu :   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp     
42/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 42/2018/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 28/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

28/12/2018

Thông tư số 42/2018/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 28/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động     
Trang 3/7