Tất cả văn bản quy phạm pháp luật

Có 206 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
43/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND

Ngày ban hành : 09/08/2018

Người ký :

Trích yếu : Quyết định ban hành quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp  về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh

09/08/2018

Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND

Ngày ban hành : 09/08/2018

Người ký :

Trích yếu : Quyết định ban hành quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp  về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh

Quyết định ban hành quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp  về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh     
3238/TB-LĐTBXH

Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH

Ngày ban hành : 06/08/2018

Người ký :

Trích yếu : Thông báo lịch nghỉ lễ, tết năm 2019

06/08/2018

Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH

Ngày ban hành : 06/08/2018

Người ký :

Trích yếu : Thông báo lịch nghỉ lễ, tết năm 2019

Thông báo lịch nghỉ lễ, tết năm 2019     
05/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 05/2018/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 29/06/2018

Người ký :

Trích yếu : hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 điều 1 Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ

29/06/2018

Thông tư số 05/2018/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 29/06/2018

Người ký :

Trích yếu : hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 điều 1 Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ

hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 điều 1 Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ     
05/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 05/2018/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 29/06/2018

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng quy định tại NĐ số 88/2018/NĐ-CP của Chính phủ

29/06/2018

Thông tư số 05/2018/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 29/06/2018

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng quy định tại NĐ số 88/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng quy định tại NĐ số 88/2018/NĐ-CP của Chính phủ     
161/QĐ-LĐLĐ

Quyết định số 161/QĐ-LĐLĐ

Ngày ban hành : 20/06/2018

Người ký :

Trích yếu : ban hành Quy chế khen thưởng của LĐLĐ tỉnh

20/06/2018

Quyết định số 161/QĐ-LĐLĐ

Ngày ban hành : 20/06/2018

Người ký :

Trích yếu : ban hành Quy chế khen thưởng của LĐLĐ tỉnh

ban hành Quy chế khen thưởng của LĐLĐ tỉnh     
88/2018/NĐ-CP

Nghị định số 88/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 15/06/2018

Người ký :

Trích yếu :  điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

15/06/2018

Nghị định số 88/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 15/06/2018

Người ký :

Trích yếu :  điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng     
25/2018/QH14

Luật số 25/2018/QH14

Ngày ban hành : 12/06/2018

Người ký :

Trích yếu : Luật Tố cáo năm 2018

12/06/2018

Luật số 25/2018/QH14

Ngày ban hành : 12/06/2018

Người ký :

Trích yếu : Luật Tố cáo năm 2018

Luật Tố cáo năm 2018     
28-NQ/TW

Nghị quyết số 28-NQ/TW

Ngày ban hành : 23/05/2018

Người ký :

Trích yếu : Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách BHXH

23/05/2018

Nghị quyết số 28-NQ/TW

Ngày ban hành : 23/05/2018

Người ký :

Trích yếu : Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách BHXH

Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách BHXH     
27-NQ/TW

Nghị quyết số 27-NQ/TW

Ngày ban hành : 21/05/2018

Người ký :

Trích yếu : Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương

21/05/2018

Nghị quyết số 27-NQ/TW

Ngày ban hành : 21/05/2018

Người ký :

Trích yếu : Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương

Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương     
2968/QĐ-BYT

Quyết định số 2968/QĐ-BYT

Ngày ban hành : 16/05/2018

Người ký :

Trích yếu : Công bố 12 thủ tục hành chính y tế sửa đổi về BHXH và an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế

16/05/2018

Quyết định số 2968/QĐ-BYT

Ngày ban hành : 16/05/2018

Người ký :

Trích yếu : Công bố 12 thủ tục hành chính y tế sửa đổi về BHXH và an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế

Công bố 12 thủ tục hành chính y tế sửa đổi về BHXH và an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế     
72/2018/NĐ-CP

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 15/05/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lược lượng vũ trang

15/05/2018

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 15/05/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lược lượng vũ trang

Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lược lượng vũ trang     
24/2018/NĐ-CP

Nghị định số 24/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 27/02/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động di làm việc ở nước ngoài theo HĐ, việc làm, an toàn VSLĐ

27/02/2018

Nghị định số 24/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 27/02/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động di làm việc ở nước ngoài theo HĐ, việc làm, an toàn VSLĐ

Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động di làm việc ở nước ngoài theo HĐ, việc làm, an toàn VSLĐ     
14/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND

Ngày ban hành : 13/02/2018

Người ký :

Trích yếu : ban hành Quy chế Thi đua khen thưởng tinh TT Huế

13/02/2018

Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND

Ngày ban hành : 13/02/2018

Người ký :

Trích yếu : ban hành Quy chế Thi đua khen thưởng tinh TT Huế

ban hành Quy chế Thi đua khen thưởng tinh TT Huế     
64/HD-TLĐ

Quyết định số 64/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 10/01/2018

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn khen chuyên đề Xanh-Sạch-Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ

10/01/2018

Quyết định số 64/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 10/01/2018

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn khen chuyên đề Xanh-Sạch-Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ

Hướng dẫn khen chuyên đề Xanh-Sạch-Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ     
2106/QĐ-TLĐ

Quyết định số 2106/QĐ-TLĐ

Ngày ban hành : 28/12/2017

Người ký :

Trích yếu : ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn-TLĐ

28/12/2017

Quyết định số 2106/QĐ-TLĐ

Ngày ban hành : 28/12/2017

Người ký :

Trích yếu : ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn-TLĐ

ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn-TLĐ     
141/NĐ-CP

Nghị định số 141/NĐ-CP

Ngày ban hành : 07/12/2017

Người ký :

Trích yếu : mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ

07/12/2017

Nghị định số 141/NĐ-CP

Ngày ban hành : 07/12/2017

Người ký :

Trích yếu : mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ

mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ     
141/2017/NĐ-CP

Nghị định số 141/2017/NĐ-CP

Ngày ban hành : 07/12/2017

Người ký :

Trích yếu : Nghị định số 141 quy định mức lương tối thiểu vùng

07/12/2017

Nghị định số 141/2017/NĐ-CP

Ngày ban hành : 07/12/2017

Người ký :

Trích yếu : Nghị định số 141 quy định mức lương tối thiểu vùng

Nghị định số 141 quy định mức lương tối thiểu vùng     
08/2017/TT-BNV

Thông tư số 08/2017/TT-BNV

Ngày ban hành : 27/10/2017

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐ-KT

27/10/2017

Thông tư số 08/2017/TT-BNV

Ngày ban hành : 27/10/2017

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐ-KT

quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐ-KT     
1125/NGCBQLGD-CSNGCB

Thông tư số 1125/NGCBQLGD-CSNGCB

Ngày ban hành : 18/08/2017

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn giải quyết trường hợp giáo viên nghỉ thai sản trùng với nghỉ hè

18/08/2017

Thông tư số 1125/NGCBQLGD-CSNGCB

Ngày ban hành : 18/08/2017

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn giải quyết trường hợp giáo viên nghỉ thai sản trùng với nghỉ hè

Hướng dẫn giải quyết trường hợp giáo viên nghỉ thai sản trùng với nghỉ hè     
91/2017/NĐ-CP

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP

Ngày ban hành : 31/07/2017

Người ký :

Trích yếu :  hướng dẫn Luật Thi đua Khen thưởng

31/07/2017

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP

Ngày ban hành : 31/07/2017

Người ký :

Trích yếu :  hướng dẫn Luật Thi đua Khen thưởng

 hướng dẫn Luật Thi đua Khen thưởng     
76/2017/NĐ-CP

Nghị định số 76/2017/NĐ-CP

Ngày ban hành : 30/06/2017

Người ký :

Trích yếu : Nghị định điều hcinrh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp mai táng

30/06/2017

Nghị định số 76/2017/NĐ-CP

Ngày ban hành : 30/06/2017

Người ký :

Trích yếu : Nghị định điều hcinrh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp mai táng

Nghị định điều hcinrh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp mai táng     
03/VBHN-BGDĐT

Nghị định số 03/VBHN-BGDĐT

Ngày ban hành : 23/06/2017

Người ký :

Trích yếu :  ban  hành quy định về chế độ làm việc của giáo viên phổ thông

23/06/2017

Nghị định số 03/VBHN-BGDĐT

Ngày ban hành : 23/06/2017

Người ký :

Trích yếu :  ban  hành quy định về chế độ làm việc của giáo viên phổ thông

 ban  hành quy định về chế độ làm việc của giáo viên phổ thông     
11/2017/QH14

Luật số 11/2017/QH14

Ngày ban hành : 20/06/2017

Người ký :

Trích yếu : Trợ giúp pháp lý

20/06/2017

Luật số 11/2017/QH14

Ngày ban hành : 20/06/2017

Người ký :

Trích yếu : Trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý     
10/2017/QH14

Luật số 10/2017/QH14

Ngày ban hành : 20/06/2017

Người ký :

Trích yếu : Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

20/06/2017

Luật số 10/2017/QH14

Ngày ban hành : 20/06/2017

Người ký :

Trích yếu : Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước     
595/QĐ-BHXH

Quyết định số 595/QĐ-BHXH

Ngày ban hành : 14/04/2017

Người ký :

Trích yếu : Quyết định ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN và quản lý sổ BHXH, BHYT

14/04/2017

Quyết định số 595/QĐ-BHXH

Ngày ban hành : 14/04/2017

Người ký :

Trích yếu : Quyết định ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN và quản lý sổ BHXH, BHYT

Quyết định ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN và quản lý sổ BHXH, BHYT     
44/2017/NĐ-CP

Nghị định số 44/2017/NĐ-CP

Ngày ban hành : 14/04/2017

Người ký :

Trích yếu : quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ TNLĐ, BNN

14/04/2017

Nghị định số 44/2017/NĐ-CP

Ngày ban hành : 14/04/2017

Người ký :

Trích yếu : quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ TNLĐ, BNN

quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ TNLĐ, BNN     
44/2017/NĐ-CP

Nghị định số 44/2017/NĐ-CP

Ngày ban hành : 14/04/2017

Người ký :

Trích yếu : Quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN

14/04/2017

Nghị định số 44/2017/NĐ-CP

Ngày ban hành : 14/04/2017

Người ký :

Trích yếu : Quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN

Quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN     
08/HD-LĐLĐ

Nghị định số 08/HD-LĐLĐ

Ngày ban hành : 01/04/2017

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn hoạt động của các Cụm thi đua trực thuộc LĐLĐ tỉnh

01/04/2017

Nghị định số 08/HD-LĐLĐ

Ngày ban hành : 01/04/2017

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn hoạt động của các Cụm thi đua trực thuộc LĐLĐ tỉnh

Hướng dẫn hoạt động của các Cụm thi đua trực thuộc LĐLĐ tỉnh     
404/LĐTBXH-BHXH

Nghị định số 404/LĐTBXH-BHXH

Ngày ban hành : 10/02/2017

Người ký :

Trích yếu : Điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non có lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở

10/02/2017

Nghị định số 404/LĐTBXH-BHXH

Ngày ban hành : 10/02/2017

Người ký :

Trích yếu : Điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non có lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở

Điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non có lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở     
26/CT-TTg

Chỉ thị số 26/CT-TTg

Ngày ban hành : 05/09/2016

Người ký :

Trích yếu : về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

05/09/2016

Chỉ thị số 26/CT-TTg

Ngày ban hành : 05/09/2016

Người ký :

Trích yếu : về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp     
Trang 6/7