Tất cả văn bản quy phạm pháp luật

Có 206 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
132/2018/TT-BTC

Thông tư số 132/2018/TT-BTC

Ngày ban hành : 28/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

28/12/2018

Thông tư số 132/2018/TT-BTC

Ngày ban hành : 28/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ     
46/2018/TT-BYT

Thông tư số 46/2018/TT-BYT

Ngày ban hành : 28/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy định hồ sơ bệnh án điện tử

28/12/2018

Thông tư số 46/2018/TT-BYT

Ngày ban hành : 28/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy định hồ sơ bệnh án điện tử

Quy định hồ sơ bệnh án điện tử     
1847/QĐ-TTg

Quyết định số 1847/QĐ-TTg

Ngày ban hành : 27/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Phê duyệt Đề án văn hóa công vụ

27/12/2018

Quyết định số 1847/QĐ-TTg

Ngày ban hành : 27/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Phê duyệt Đề án văn hóa công vụ

Phê duyệt Đề án văn hóa công vụ     
35/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 35/2018/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 26/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH

26/12/2018

Thông tư số 35/2018/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 26/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH

Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH     
31/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 26/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện ATVSLĐ

26/12/2018

Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 26/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện ATVSLĐ

Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện ATVSLĐ     
32/2018/TT-BGDĐT

Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT

Ngày ban hành : 26/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Ban hành chương trình giáo dục phổ thông

26/12/2018

Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT

Ngày ban hành : 26/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Ban hành chương trình giáo dục phổ thông

Ban hành chương trình giáo dục phổ thông     
32/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 32/2018/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 26/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

26/12/2018

Thông tư số 32/2018/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 26/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa     
31/2018/TT-BGDĐT

Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT

Ngày ban hành : 24/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập

24/12/2018

Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT

Ngày ban hành : 24/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập

Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập     
37-NQ/TW

Nghị quyết số 37-NQ/TW

Ngày ban hành : 24/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã

24/12/2018

Nghị quyết số 37-NQ/TW

Ngày ban hành : 24/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã

Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã     
5325/VBHN-BLĐTBXH

Nghị quyết số 5325/VBHN-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 19/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy định chi tiết thi hành 1 số điều của BLLĐ về lao động nước ngoài làm việc tại VN

19/12/2018

Nghị quyết số 5325/VBHN-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 19/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy định chi tiết thi hành 1 số điều của BLLĐ về lao động nước ngoài làm việc tại VN

Quy định chi tiết thi hành 1 số điều của BLLĐ về lao động nước ngoài làm việc tại VN     
5237/VBHN-BLĐTBXH

Nghị quyết số 5237/VBHN-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 13/12/2018

Người ký :

Trích yếu : hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật BHXH về BHXH tự nguyện 

13/12/2018

Nghị quyết số 5237/VBHN-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 13/12/2018

Người ký :

Trích yếu : hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật BHXH về BHXH tự nguyện 

hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật BHXH về BHXH tự nguyện      
2443/HD-TLĐ

Nghị quyết số 2443/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 12/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Khen thưởng các chuyên đề của Tổng LĐLĐ VN

12/12/2018

Nghị quyết số 2443/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 12/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Khen thưởng các chuyên đề của Tổng LĐLĐ VN

Khen thưởng các chuyên đề của Tổng LĐLĐ VN     
52/VBHN-VPQH

Nghị quyết số 52/VBHN-VPQH

Ngày ban hành : 10/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Văn bản hợp nhất Bộ luật Lao động

10/12/2018

Nghị quyết số 52/VBHN-VPQH

Ngày ban hành : 10/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Văn bản hợp nhất Bộ luật Lao động

Văn bản hợp nhất Bộ luật Lao động     
46/VBHN-VPQH

Nghị quyết số 46/VBHN-VPQH

Ngày ban hành : 10/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Văn bản hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế

10/12/2018

Nghị quyết số 46/VBHN-VPQH

Ngày ban hành : 10/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Văn bản hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế

Văn bản hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế     
21/VBHN-VPQH

Nghị quyết số 21/VBHN-VPQH

Ngày ban hành : 10/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Văn bản hợp nhất Luật Đất đai

10/12/2018

Nghị quyết số 21/VBHN-VPQH

Ngày ban hành : 10/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Văn bản hợp nhất Luật Đất đai

Văn bản hợp nhất Luật Đất đai     
18-HD/BTCTW

Nghị quyết số 18-HD/BTCTW

Ngày ban hành : 05/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Thực hiện Nghị định số 113/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế

05/12/2018

Nghị quyết số 18-HD/BTCTW

Ngày ban hành : 05/12/2018

Người ký :

Trích yếu : Thực hiện Nghị định số 113/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế

Thực hiện Nghị định số 113/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế     
39/2018/TT-BYT

Thông tư số 39/2018/TT-BYT

Ngày ban hành : 30/11/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trong 1 số trường hợp

30/11/2018

Thông tư số 39/2018/TT-BYT

Ngày ban hành : 30/11/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trong 1 số trường hợp

Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trong 1 số trường hợp     
161/2018/NĐ-CP

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 29/11/2018

Người ký :

Trích yếu : sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

29/11/2018

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 29/11/2018

Người ký :

Trích yếu : sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập     
4894/BHXH-CSXH

Nghị định số 4894/BHXH-CSXH

Ngày ban hành : 26/11/2018

Người ký :

Trích yếu : hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ

26/11/2018

Nghị định số 4894/BHXH-CSXH

Ngày ban hành : 26/11/2018

Người ký :

Trích yếu : hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ

hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ     
20/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 20/2018/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 26/11/2018

Người ký :

Trích yếu :  Hướng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính

26/11/2018

Thông tư số 20/2018/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 26/11/2018

Người ký :

Trích yếu :  Hướng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính

 Hướng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính     
158/2018/NĐ-CP

Nghị định số 158/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 22/11/2018

Người ký :

Trích yếu : quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính

22/11/2018

Nghị định số 158/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 22/11/2018

Người ký :

Trích yếu : quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính

quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính     
125/NQ-CP

Nghị quyết số 125/NQ-CP

Ngày ban hành : 21/11/2018

Người ký :

Trích yếu : ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28 của BCH TW về cải cách chính sách BHXH

21/11/2018

Nghị quyết số 125/NQ-CP

Ngày ban hành : 21/11/2018

Người ký :

Trích yếu : ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28 của BCH TW về cải cách chính sách BHXH

ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28 của BCH TW về cải cách chính sách BHXH     
36/2018/QH14

Luật số 36/2018/QH14

Ngày ban hành : 20/11/2018

Người ký :

Trích yếu : Phòng chống tham nhũng

20/11/2018

Luật số 36/2018/QH14

Ngày ban hành : 20/11/2018

Người ký :

Trích yếu : Phòng chống tham nhũng

Phòng chống tham nhũng     
157/2018/NĐ-CP

Nghị định số 157/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 16/11/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ

16/11/2018

Nghị định số 157/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 16/11/2018

Người ký :

Trích yếu : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ     
2645/QĐ-UBND

Quyết định số 2645/QĐ-UBND

Ngày ban hành : 12/11/2018

Người ký :

Trích yếu : phê duyệt kết quả Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghẹ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2018

12/11/2018

Quyết định số 2645/QĐ-UBND

Ngày ban hành : 12/11/2018

Người ký :

Trích yếu : phê duyệt kết quả Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghẹ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2018

phê duyệt kết quả Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghẹ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2018     
4759/VBHN-BLĐTBXH

Quyết định số 4759/VBHN-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 12/11/2018

Người ký :

Trích yếu : quy định một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

12/11/2018

Quyết định số 4759/VBHN-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 12/11/2018

Người ký :

Trích yếu : quy định một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

quy định một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương     
45/2018/QĐ-TTg

Nghị quyết số 45/2018/QĐ-TTg

Ngày ban hành : 09/11/2018

Người ký :

Trích yếu : quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước

09/11/2018

Nghị quyết số 45/2018/QĐ-TTg

Ngày ban hành : 09/11/2018

Người ký :

Trích yếu : quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước

quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước     
45/2018/QĐ-TTg

Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg

Ngày ban hành : 09/11/2018

Người ký :

Trích yếu : quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan  thuộc hệ thống hành chính Nhà nước

09/11/2018

Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg

Ngày ban hành : 09/11/2018

Người ký :

Trích yếu : quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan  thuộc hệ thống hành chính Nhà nước

quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan  thuộc hệ thống hành chính Nhà nước     
149/2018/NĐ-CP

Nghị định số 149/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 07/11/2018

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết Khoản3 Điều 63 của BLLĐ 2012 về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

07/11/2018

Nghị định số 149/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 07/11/2018

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết Khoản3 Điều 63 của BLLĐ 2012 về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

quy định chi tiết Khoản3 Điều 63 của BLLĐ 2012 về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc     
153/2018/NĐ-CP

Nghị định số 153/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 07/11/2018

Người ký :

Trích yếu : điều chỉnh lương hưu với lao động nữ

07/11/2018

Nghị định số 153/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành : 07/11/2018

Người ký :

Trích yếu : điều chỉnh lương hưu với lao động nữ

điều chỉnh lương hưu với lao động nữ     
Trang 4/7