Tất cả văn bản quy phạm pháp luật

Có 206 văn bản
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file
995/HD-TLĐ

số 995/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 30/06/2016

Người ký :

Trích yếu :   Công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể

30/06/2016

số 995/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 30/06/2016

Người ký :

Trích yếu :   Công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể

  Công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể     
39/2016/NĐ-CP

Nghị định số 39/2016/NĐ-CP

Ngày ban hành : 15/05/2016

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết thi hanh một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015

15/05/2016

Nghị định số 39/2016/NĐ-CP

Ngày ban hành : 15/05/2016

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết thi hanh một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015

quy định chi tiết thi hanh một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015     
104/2016/QH13

Luật số 104/2016/QH13

Ngày ban hành : 06/04/2016

Người ký :

Trích yếu : Tiếp cận thông tin

06/04/2016

Luật số 104/2016/QH13

Ngày ban hành : 06/04/2016

Người ký :

Trích yếu : Tiếp cận thông tin

Tiếp cận thông tin     
08/2016/TT-BGDĐT

Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT

Ngày ban hành : 28/03/2016

Người ký :

Trích yếu : Thông tư quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

28/03/2016

Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT

Ngày ban hành : 28/03/2016

Người ký :

Trích yếu : Thông tư quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

Thông tư quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân      
59/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 29/12/2015

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật BHXH về BHXH bắt buộc

29/12/2015

Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành : 29/12/2015

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật BHXH về BHXH bắt buộc

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật BHXH về BHXH bắt buộc     
134/2015/NĐ-CP

Nghị định số 134/2015/NĐ-CP

Ngày ban hành : 29/12/2015

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện

29/12/2015

Nghị định số 134/2015/NĐ-CP

Ngày ban hành : 29/12/2015

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện

quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện     
115/2015/NĐ-CP

Nghị định số 115/2015/NĐ-CP

Ngày ban hành : 11/11/2015

Người ký :

Trích yếu :  về BHXH bắt buộc

11/11/2015

Nghị định số 115/2015/NĐ-CP

Ngày ban hành : 11/11/2015

Người ký :

Trích yếu :  về BHXH bắt buộc

 về BHXH bắt buộc     
4424/BHXH-ST

Nghị định số 4424/BHXH-ST

Ngày ban hành : 06/11/2015

Người ký :

Trích yếu : bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

06/11/2015

Nghị định số 4424/BHXH-ST

Ngày ban hành : 06/11/2015

Người ký :

Trích yếu : bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp     
84/2015/QH13

Luật số 84/2015/QH13

Ngày ban hành : 25/06/2015

Người ký :

Trích yếu : Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2013

25/06/2015

Luật số 84/2015/QH13

Ngày ban hành : 25/06/2015

Người ký :

Trích yếu : Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2013

Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2013     
93/2015/QH13

Nghị quyết số 93/2015/QH13

Ngày ban hành : 22/06/2015

Người ký :

Trích yếu : về hưởng BHXH 1 lần đối với NLĐ

22/06/2015

Nghị quyết số 93/2015/QH13

Ngày ban hành : 22/06/2015

Người ký :

Trích yếu : về hưởng BHXH 1 lần đối với NLĐ

về hưởng BHXH 1 lần đối với NLĐ     
28/2015/NĐ-CP

Nghị định số 28/2015/NĐ-CP

Ngày ban hành : 12/03/2015

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm  về bảo hiểm thất nghiệp

12/03/2015

Nghị định số 28/2015/NĐ-CP

Ngày ban hành : 12/03/2015

Người ký :

Trích yếu : quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm  về bảo hiểm thất nghiệp

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm  về bảo hiểm thất nghiệp     
194/HD-TLĐ

Nghị định số 194/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 12/02/2015

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn khen chuyên đề Văn hóa-Thể thao -TLĐ

12/02/2015

Nghị định số 194/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 12/02/2015

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn khen chuyên đề Văn hóa-Thể thao -TLĐ

Hướng dẫn khen chuyên đề Văn hóa-Thể thao -TLĐ     
196/HD-TLĐ

Nghị định số 196/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 12/02/2015

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn khen chuyên đề "Giỏi việc nước-Đảm việc nhà" -TLĐ

12/02/2015

Nghị định số 196/HD-TLĐ

Ngày ban hành : 12/02/2015

Người ký :

Trích yếu : Hướng dẫn khen chuyên đề "Giỏi việc nước-Đảm việc nhà" -TLĐ

Hướng dẫn khen chuyên đề "Giỏi việc nước-Đảm việc nhà" -TLĐ     
05/2015/NĐ-CP

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP

Ngày ban hành : 12/01/2015

Người ký :

Trích yếu : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động 

12/01/2015

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP

Ngày ban hành : 12/01/2015

Người ký :

Trích yếu : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động      
74/2014/QH13

Luật số 74/2014/QH13

Ngày ban hành : 27/11/2014

Người ký :

Trích yếu : Giáo dục nghề nghiệp

27/11/2014

Luật số 74/2014/QH13

Ngày ban hành : 27/11/2014

Người ký :

Trích yếu : Giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp     
69/2014/QH13

Luật số 69/2014/QH13

Ngày ban hành : 26/11/2014

Người ký :

Trích yếu : Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào SXKD tại doanh nghiệp

26/11/2014

Luật số 69/2014/QH13

Ngày ban hành : 26/11/2014

Người ký :

Trích yếu : Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào SXKD tại doanh nghiệp

Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào SXKD tại doanh nghiệp     
68/2014/QH13

Luật số 68/2014/QH13

Ngày ban hành : 26/11/2014

Người ký :

Trích yếu : Luật Doanh nghiệp năm 2014

26/11/2014

Luật số 68/2014/QH13

Ngày ban hành : 26/11/2014

Người ký :

Trích yếu : Luật Doanh nghiệp năm 2014

Luật Doanh nghiệp năm 2014     
58/2014/QH13

Luật số 58/2014/QH13

Ngày ban hành : 20/11/2014

Người ký :

Trích yếu : Luật BHXH năm 2014

20/11/2014

Luật số 58/2014/QH13

Ngày ban hành : 20/11/2014

Người ký :

Trích yếu : Luật BHXH năm 2014

Luật BHXH năm 2014     
46/2014/QH13

Luật số 46/2014/QH13

Ngày ban hành : 13/06/2014

Người ký :

Trích yếu : sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT

13/06/2014

Luật số 46/2014/QH13

Ngày ban hành : 13/06/2014

Người ký :

Trích yếu : sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT     
16/VBHN-VPQH

Luật số 16/VBHN-VPQH

Ngày ban hành : 13/12/2013

Người ký :

Trích yếu : Văn bản hợp nhất Luật Thi đua Khen thưởng

13/12/2013

Luật số 16/VBHN-VPQH

Ngày ban hành : 13/12/2013

Người ký :

Trích yếu : Văn bản hợp nhất Luật Thi đua Khen thưởng

Văn bản hợp nhất Luật Thi đua Khen thưởng     
38/2013/QH13

Luật số 38/2013/QH13

Ngày ban hành : 16/11/2013

Người ký :

Trích yếu : Luật Việc làm 2013

16/11/2013

Luật số 38/2013/QH13

Ngày ban hành : 16/11/2013

Người ký :

Trích yếu : Luật Việc làm 2013

Luật Việc làm 2013     
08/2012/QH13

Luật số 08/2012/QH13

Ngày ban hành : 18/06/2012

Người ký :

Trích yếu : Luật Giáo dục Đại học

18/06/2012

Luật số 08/2012/QH13

Ngày ban hành : 18/06/2012

Người ký :

Trích yếu : Luật Giáo dục Đại học

Luật Giáo dục Đại học     
58/2010/QH12

Luật số 58/2010/QH12

Ngày ban hành : 15/11/2010

Người ký :

Trích yếu : Luật Viên chức

15/11/2010

Luật số 58/2010/QH12

Ngày ban hành : 15/11/2010

Người ký :

Trích yếu : Luật Viên chức

Luật Viên chức     
22/2008/QH12

Luật số 22/2008/QH12

Ngày ban hành : 13/11/2008

Người ký :

Trích yếu : Cán bộ, công chức

13/11/2008

Luật số 22/2008/QH12

Ngày ban hành : 13/11/2008

Người ký :

Trích yếu : Cán bộ, công chức

Cán bộ, công chức     
12/2012/QH13

Luật số 12/2012/QH13

Ngày ban hành :

Người ký :

Trích yếu : Luật Công đoàn năm 2012

Luật số 12/2012/QH13

Ngày ban hành :

Người ký :

Trích yếu : Luật Công đoàn năm 2012

Luật Công đoàn năm 2012     
88/2018/NĐ-CP

Nghị định số 88/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành :

Người ký :

Trích yếu : Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng

Nghị định số 88/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành :

Người ký :

Trích yếu : Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng     
Trang 7/7